William Shakespeare, mythes en feiten – Frank Albers – VAM*****

Over William Shakespeare (1564-1616) wordt al eeuwen onzin verteld. Zo zou hij volgens sommigen niet de echte auteur zijn van de aan hem toegeschreven toneelstukken. Volgens anderen zou hij zelfs helemaal nooit hebben bestaan.

Maar Shakespeare heeft wel degelijk bestaan, en hij is wel degelijk de auteur van onvergetelijke meesterwerken als Romeo en Julia en Hamlet.
Waar komen al die quatschverhalen dan vandaan? Hoe en wanneer zijn ze ontstaan, en wat vertellen ze ons over de échte Shakespeare?
In deze lezing vernamen we alles wat u misschien wel nooit wilde weten over Shakespeare in al zijn gedaanten: zoon, echtgenoot, vader, zakenman, fraudeur, woekeraar, culturele outsider, plagiator – en schrijver.

 frank albersFrank Albers (1960) studeerde filosofie in Gent en literatuurwetenschappen in Oxford. In 1982 verscheen zijn roman Angst van een sneeuwman, waarvoor hij een jaar later de Yangprijs ontving.
Hij promoveerde aan Harvard, en was van 2001 tot 2005 chef van de boekenbijlage van De Standaard. Hij vertaalt Shakespeare (o.a. Hamlet, King Lear en recentelijk De Storm) voor Het Nationale Toneel in Den Haag en publiceerde in 2007 Beatland, een literair reisessay in het spoor van Jack Kerouacs On the road.

Meer nieuws van en over Frank Albers: www.frankalbers.blogspot.be

In deze lezing vernamen we inderdaad alles over de vele ‘gedaanten’ van William Shakespeare incluis die van ‘testamentair wraakzuchtige echtgenoot’ die we – proef op de som – niet wilden kennen. Frank Albers onderhield ons, zijn publiek,  op een aangenaam badinerende wijze, gedocumenteerd met het nodige bewijsmateriaal, over het leven en het werk van deze merkwaardige, niet alleen in Europa, ook in Amerika zeer geliefde schrijver uit het 16de eeuwse Engeland.

Britten en Hope – Brussels Philharmonic olv Michel Tabachnik*****

henri le boeufzaalVirtuoos Daniel Hope en Brussels Philharmonic olv Michel Tabachnik brachten maandagavond iconische werken van Britten, Beethoven, Debussy en Stravinsky in de Henry Le Bœfzaal in BOZAR Brussel. 

De pacifist Britten voelde de gruwel van WO II al aan voor die uitbarstte. Hij verwerkte de dreigende spanningen en grimmige sfeer in zijn Vioolconcerto, dat ook vandaag nog even actueel is én evenveel kippenvel oplevert. De kiem van de compositie ontstond in de Spaanse burgeroorlog, wat doorklinkt in zowel het ritme als de melancholische en tegelijk trotse melodie. Het virtuoze concerto zwelt aan in spanning en tumult, en overrompelt de luisteraar helemaal met wat een profetisch beeld zou zijn: de bijna-vernietiging van de mens. Een verontrustende ervaring.Dankzij de uiteenlopende opdrachten van Les Ballets Russes ontstonden heel wat symfonische parels die ook zonder tutu in de buurt stevig overeind blijven. Het verhaal van ‘Jeux’ draait rond een tennisbal, een man en twee vrouwen, die hun partijtje tennis zien uitmonden in een spelletje verstoppertje met zwoele en zelfs erotische inslag – tot een onbekende het tafereel verstoort en iedereen afdruipt. Debussy componeerde er een lichte en bijna idyllische score bij.Met de opdracht voor het ballet ‘L’Oiseau de feu’ werd Stravinsky’s carrière én zijn status als beroemd componist gelanceerd. Het romantische verhaal, de held die het kwade overwint en het happy end voor de geliefden zijn dan ook universeel – net als de muziek die Stravinsky ervoor neerpende.

Op het programma:

Ludwig van Beethoven – Ouverture “Leonore III” nr. 3 in C, op. 72 (1806)

Benjamin Britten – Vioolconcerto in d, op. 15 – Daniel Hope

Claude Debussy – Jeux, poème dansé (1912-1913)

Igor Stravinsky – L’Oiseau de feu

[bron: Britten & Hope]

Dankzij vrijkaarten van Knack Club kon ik genieten van dit uitzonderlijk mooie concert. Vioolvirtuoos Daniel Hope vergastte het publiek nog op een innemend ‘encore’ met Maurice Ravels ‘Kaddish’. 

 

 

De Groote Oorlog in Kampenhout (Buken) – Dag van de Trage Weg 2014 – Recreatieve wandelroute | RouteYou

De Groote Oorlog in Kampenhout (Buken) – Dag van de Trage Weg 2014 – Recreatieve wandelroute | RouteYou.

IMG_1016Onder het waakzame oog van Burgemeester, Schepenen en Gemeenteraadsleden en begeleid door een gids wandelden we gisteren een 8.5 km lange tocht door deelgemeente Buken – zwaarst getroffen in WO I – en openden we een trage weg die de woonkern van Buken voortaan zal verbinden met  het gehucht Wilder.

Het inschakelen en ecologisch inrichten van trage wegen als alternatieve infrastructuur is een kans om mobiliteit te combineren met natuurverbinding, maar ook met duurzaam toerisme en erfgoedontsluiting.

Milieuverantwoord productgebruik

In Kampenhout worden de trage wegen opengesteld voor het publiek. Ze worden zelden (her)ingericht. De ecologische draagkracht van de trage wegen is zo groot in Kampenhout dat het bestuur er voor gekozen heeft om de trage wegen zijn natuurlijke charme te vrijwaren. Waar het echt nodig is, wordt er gekeurd breekpuin gebruikt om de wegen te verharden.

Ecologische verbindingen

Trage wegen zijn, zeker in Kampenhout, ook van belang voor natuurontwikkeling. Trage wegen zorgen voor een ecologische verbinding tussen natuurgebieden, waardoor tal van planten en dieren zich kunnen verspreiden over een groter gebied. Daarnaast zijn trage wegen een specifieke biotoop voor verschillende planten en insecten wat de biodiversiteit in de gemeente alleen maar verbetert.

Milieu en mobiliteit

In het nieuwe duurzame scenario van het mobiliteitsplan van de gemeente Kampenhout staan de trage wegen centraal voor de zwakke weggebruikers. Heel wat trage wegen maken een verbinding tussen en naar dorpskernen.
Het doel hierbij is om een invulling te geven aan de missing links of een alternatief te bieden voor onveilige routes voor de zwakke weggebruikers in het huidige wegennet.

Trage wegen zijn veilige verbindingen voor zachte weggebruikers. Trage wegen bieden, zeker voor korte afstanden, een alternatieve en verkeersveilige route voor bijvoorbeeld schoolgaande kinderen.
Trage wegen die daartoe voldoende uitgerust zijn, kunnen het fietsnetwerk verder aanvullen. Zij kunnen ingeschakeld worden als missing link of als veiliger alternatief voor een drukke weg of voor recreatieve doeleinden.

Het gemeentebestuur neemt deel aan tal van acties om ‘duurzame mobiliteit’ te promoten, luchtvervuiling te verminderen en CO2-uitstoot en energieverspilling tegen te gaan, zoals met de acties ‘Met belgerinkel naar de winkel’, ‘Ikkyoto’, ‘Week van de mobiliteit’, … Het bekendmaken en stimuleren van het gebruik van trage wegen helpt om deze acties te ondersteunen. Het gemeentebestuur heeft in 2009 het Lokaal Kyoto Protocol ondertekend. De CO2-uitstoot moet met zo’n 7.5% verminderen. Om duurzame verplaatsingen te promoten is het openmaken van trage wegen en de deelname aan acties (zoals eerder vermeld) de beste combinatie. bron: www.kampenhout.be