Levend, liefdevol als het Kind – Anselm Grün

Het Kind wordt niet in de hoofdstad geboren, niet daar waar we onze zaken doen, waar we succes en aanzien hebben, maar in Bethlehem, in de provincie, in de onbetekenende en verwaarloosde delen van onze ziel. Daar vinden de magiërs het huis met Maria en het Kind, het huis waarin ze werkelijk thuis kunnen zijn, omdat daar het mysterie woont. En ze vallen voor het Kind neer en aanbidden het. En door zichzelf te vergeten en voor het Kind te buigen, worden ze zelf als een kind.

Kunstenaars hebben op hun schilderijen weergegeven hoe de oude mannen plots zachte handen krijgen, hoe hun ogen stralen, hoe hun gezicht glanst als dat van een kind. En ze leggen hun gaven neer: goud als teken van hun bezit. Ze hebben hun rijkdom nu niet meer nodig, het Kind is hun genoeg, het geeft hen meer dan al dat goud. Wierook is het teken van hun verlangen. Dat is nu gestild, nu zijn ze werkelijk thuis gekomen.  Dat ervaar je alleen waar het mysterie woont. Met wierook wordt het mysterie, God, vereerd. Zo zeggen de kerkvaders. Zoals de wierook naar de hemel stijgt, zo verlangt ons hart naar het geheim waardoor we thuis kunnen zijn. In het huis waar Maria en het Kind wonen, kun je thuis zijn. En de magiërs brengen mirre mee, een geneeskrachtig kruid dat volgens de legende uit het paradijs afkomstig is.Terwijl ze bij het Kind zichzelf vergeten en in de aanbidding opgaan, voelen ze hun wonden niet meer. En ze beseffen iets van de onvervalste aanvang van het paradijs.

uit: Met hart en zinnen – Anselm Grün   –    http://www.anselm-grun.nl/

%d bloggers liken dit: