Pier en oceaan – Oek de Jong****

imm005_5De Nederlandse schrijver Oek de Jong won dit jaar de Gouden Boekenuil – goed voor 25.000 euro – voor zijn 800 blz tellende roman Pier en oceaan. De jury noemt het omvangrijke boek in haar verslag “een zeer ambitieus project, een roman die alle zintuigen prikkelt, soms apart en soms tegelijk, geschreven zoals een oude meester schildert”. 

Bekijk hier het interview dat Johan De Haes voor Cobra van Oek de Jong afnam.

Het oeuvre van Oek de Jong is uitvoerig aan bod gekomen in het eerste Ons Erfdeel-nummer van 2013. Jeroen Vullings ziet in zijn analyse hoe het eerdere scheppende proza in Pier en oceaan culmineert in een opus magnum. “Alle scherven vallen zogezegd op hun plaats”, noteert hij. Je kunt zijn bevindingen hier lezen.*

Meer dan dertig jaar na Opwaaiende zomerjurken (1979) las ik dus weer een roman van Oek de Jong. Het is namelijk een lange tijd erg stil geweest rond de man. De literaire prijs maar ook de herinnering aan een erg positieve leeservaring van bovenvermelde roman, zette er me toe aan dit werk te gaan lezen. De roman is niet slechts een ‘recherche du temp perdue’ van 1952-1971 uit schrijvers leven, het is tevens een zeer boeiende evocatie van een tijdsgewricht waarin een naoorlogse generatie zich zeer geleidelijk emancipeert van bekrompen normen en waarden van de voorgaande generatie en waarin een jongeman in verschillende domeinen van het leven op zijn plaats terecht komt en zijn bestemming in dit bestaan ontdekt. Voor Vlaanderen is Zeeland -waar de roman zich voor het overgrote deel afspeelt – niet ver weg. Het sappige Zeeuwse dialect in sommige dialogen is slechts één van de middelen waarmee De Jong authenticiteit en sfeer weet te introduceren; een ander is de haarscherpe, sensitieve observatie van wat zich in en om Abel Roorda, zijn ouders en grootouders afspeelt. Als lezer ben je telkens meteen in de scene. imm004_4Nog niet eerder las ik een roman waarin ‘water’ in al zijn verschijningsvormen zo’n belangrijke plaats inneemt en meteen ook zo’n sterk metaforische geladenheid krijgt. Een Nederlandse roman pur sang dus. Eentje waar ik bijzonder veel en lang leesgenot aan beleefd heb. Een mooie roman!

*Oek de Jong wint Gouden Boekenuil met Pier en Oceaan – Ons Erfdeel.

%d bloggers liken dit: