President Barack Obama is in België

Op de luchthaven van Zaventem is gisteravond omstreeks 21.25 uur het presidentiële vliegtuig Air Force One met daarin de Amerikaanse president Barack Obama aangekomen. Hij werd opgewacht door koning Filip en premier Di Rupo en stapte na een kort gesprek in zijn limousine. [fotoreeks: Obama is in België – De Morgen.]

Obama overnachtte in ‘The Hotel’ in de Louisawijk dat met zijn hoogte van 94 meter het hoogste publieke uitkijkpunt van Brussel is.

images (9)-001

Vanochtend vliegt hij per he­li­kop­ter naar Wa­re­gem, waar hij samen met pre­mier Di Rupo en ko­ning Filip het Flan­ders Field Ame­ri­can Ce­me­te­ry be­zoekt. ‘Dat wordt een sterk mo­ment voor de re­la­ties tus­sen de Ver­e­nig­de Sta­ten en België’, met beide staats­hoof­den op de be­graaf­plaats, hon­derd jaar na de Eer­ste We­reld­oor­log, ver­wacht men op het pa­leis.Na Wa­re­gem trekt de pre­si­dent ver­vol­gens naar het Jus­tus Lipsi­us-ge­bouw in Brus­sel, voor een zeer korte Ame­ri­kaans-Eu­ro­pe­se top. Komen on­ge­twij­feld aan bod: de si­tu­a­tie in Oekraïne, de on­der­han­de­lin­gen over het vrij­han­dels­ak­koord tus­sen EU en VS, en de af­luis­ter­prak­tij­ken van de NSA.Aan het Schu­man­plein volgt een pers­con­fe­ren­tie, maar de enige echte toe­spraak houdt Obama voor twee­dui­zend ge­no­dig­den in de Bozar. Ook daar zal ko­ning Filip nor­maal ge­zien pre­sent te­ke­nen. Tus­sen­door ziet Obama ook An­ders Fogh Ras­mus­sen nog, se­cre­ta­ris-ge­ne­raal van de Navo.Nog geen vier­en­twin­tig uur na zijn aan­komst op Za­ven­tem vliegt Air Force One al­weer door naar Rome. [bron: Obama’s Belgisch avontuur kan beginnen: De Tijd.]

Reacties in de pers:

1d2f4e52-aa56-418c-b6c3-456f2f000d06

  •  Liveticker zum Ukraine-Konflikt (Der Spiegel)

Das Bild zur Pressekonferenz: Auf dem EU-USA-Gipfel in Brüssel betonten US-Präsident Obama, EU-Ratspräsident Van Rompuy und EU-Kommissionschef Barroso ihre Zusammenarbeit. “Die Welt ist sicherer und gerechter, wenn Europa und Amerika zusammenstehen”, sagte Obama.(foto: AP)

%d bloggers liken dit: