Berg-Heide viert haar tweede buurtfeest in het teken van de 16de eeuwse heksenvervolging.

IMG_2045

Midzomeravond – Buurtcomité Berg – Heide plant haar tweede buurtfeest op het terrein hoek Lepelstraat/Kampenhoutsebaan. De inwoners van Frijselstraat, Kampenhoutsebaan, Sint- Servaasstraat, Lepelstraat, Bergezijpestraat, Kattemansbosweg worden via flyers in de brievenbus of persoonlijk verwittigd. Het thema van de activiteiten blijft de gebeurtenissen die Josyne Van Vlasselaer, geboren in deze wijk, overkwamen: verkettering, de brandstapel op de Grote Markt in Brussel en nadien de verbeurdverklaring van een deel van Aert van Beethovens landerijen. Niet alleen onze Josyne ofte Siska maar ook vele Europese vrouwen werden tussen 1450 en 1750 slachtoffer van heksenvervolging.

Een mislukte oogst of de dood van een mens of dier was vaak de aanleiding tot het zoeken van een zondebok. Doorheen de geschiedenis zijn er verschillende zondebokfenomenen geweest, denk maar aan de Jodenvervolging. De heksenwaan toont ons een heel andere zondebok. Al van in de middeleeuwen zijn er gevallen bekend waarbij zowel mannen als vrouwen werden beschuldigd van zwarte magie. Vanaf de nieuwe tijd werd hekserij echter in verband gebracht met duivelaanbidding. Onschuldig volksgeloof werd gevaarlijk, onschuldige heidense kruidendokters werden duivelaanbidders. De straffen werden bijgevolg zwaarder, de weg naar de brandstapel lag open. Hiermee is alvast één vooroordeel over heksenwaan de deur uit; het is géén fenomeen van de ‘duistere’ middeleeuwen, integendeel, het is een verschijnsel van de nieuwe tijd.

Het profiel van het slachtoffer veranderde drastisch. De heksenjacht werd in essentie een vrouwenjacht (van 50 procent naar 80 procent vrouwelijke beschuldigden). Het typische slachtoffer van deze historische heksenwaan is een oudere vrouw, vaak weduwe, weinig kapitaalkrachtig en lelijk (als symbool van het Kwade).[…] De verklaring voor de vrouwenhaat vinden we in de Malleus Maleficarum(De Heksenhamer). Dit standaardwerk van de demonologie is één van ’s werelds oudste bestsellers, geschreven door Duitse dominicanermonniken en voor het eerst uitgegeven in 1487. (DM-8/8/2012)

In Duitsland nu, werden in 2012 vele als heks veroordeelde  vrouwen gerehabiliteerd. En in het voorjaar van dit jaar zond  de Duitse ZDF de historische film ‘Die Seelen im Feuer’ uit:  Bamberg rond 1630. De arts Cornelius Weinmann onderbreekt zijn medische studies in het geavanceerde Wenen en reist naar zijn geboortestad Bamberg, stad ten noorden van Nürnberg,  om zijn stervende vader te zien. Hij ontmoet daar zijn jeugdliefde Johanna Flock die de apotheek van haar vader leidt met deskundige betrokkenheid, hoewel dit beroep  voor vrouwen verboden is. Cornelius is gefascineerd door de slimme en eigenzinnige vrouw. Als zijn vader sterft, staat zijn besluit vast. Hij wil onmiddellijk terugkeren naar Wenen. De achterstand van Bamberg is weerzinwekkend voor hem.

Een film die inzicht brengt in de processen die tot dergelijke veroordelingen leidden toen en die een thema aansnijdt dat nog steeds actueel is, namelijk de strijd om de macht.

Op het buurtfeest genoten we van een lekkere hap en een glas en de altijd-prijs-tombola zorgde voor leuke verrassingen. Slotritueel werd opnieuw de brandstapel: een brandend actueel onderwerp.  We vroegen ons af: ‘Komt  onze Josyne Van Vlasselaer ook in aanmerking  voor eerherstel ?’

Dank aan het voltallige buurtcomité dat deze ‘verdichtende’ avond weer mogelijk maakte.

%d bloggers liken dit: