Dat kan ik ook – Inleiding tot de Moderne en Hedendaagse Kunst | David Vergauwen | VAM****

Menig bezoeker aan musea als het SMAK, MuZEE of MuKHA heeft vaak in confrontatie met vrij hermetische kunstvoorwerpen het gevoel een marsmannetje te zijn. De objecten die men er aantreft en waarvan men zegt dat het kunst is, zijn soms heel bevreemdend. Men begrijpt er vaak niets van en dat kan leiden tot onverschilligheid, ergernis of erger nog frustratie. En dat is voor niets nodig. Op dat moment is men gefascineerd door wat men er meemaakt, maar  men kan  deze ervaring niet plaatsen. De nieuwsgierigheid met betrekking tot moderne en hedendaagse kunst is vaak groot. Men vraagt zich wel eens af waar het allemaal om draait en wat er nu eigenlijk van aan is.

In een heldere en bijzonder vlotte en humoristische uiteenzetting werd het publiek duidelijk gemaakt wat het wezen van kunst is. Drie kunstfilosofen werden met elkaar geconfronteerd nl. Morris Wiertz in The Role of Theory in Aestetics (1956),  George Dickie in Art and the Aestetic. The Institutions of Art (1974) en  Arthur C. Danto (1924-2013) in diverse essays over kunst en zijn vraag naar criteria om het wezen van kunst te benoemen. Aan de hand van diverse voorbeelden van kunstwerken werden we bij de hand genomen om kunstwerken te leren interpreteren en appreciëren of niet.

De toeschouwer doorloopt best 3 stappen bij het contempleren van kunst, aldus Vergauwen, want slechts kennis van wat gecontempleerd wordt, leidt tot appreciatie:

  1. De vorm in zich opnemen
  2. De inhoud bestuderen
  3. Reflectie en oordeel (convergentie van vorm en inhoud)

Er bestaan ook misverstanden met betrekking tot kunst: de technische virtuositeit van een kunstwerk is slechts 50% van het werk (cfr. de Vlaamse Primitieven waarvan we vooral dat aspect zozeer menen te moeten bewonderen). De symboliek leren begrijpen – en die is bijzonder cultureel bepaald – en wat de kunstenaar heeft willen duidelijk maken is even belangrijk. Er is ook de wetmatigheid dat eens je kunstenaar bent (vaak bepaald door een elitair topclubje) dat dan alles wat uit je handen en brein komt kunst is. De instellingen bepalen wat kunst is (cfr. theorie van George Dickie) of we dit nu democratisch vinden of niet. En een kunstenaar moet ook niet perse zijn werken zelf maken, hij kan medewerkers hebben die met hem aan de slag gaan. De artiest mag ook een businessman zijn zoals bvb. Jeff Koons met zijn sculptuur Micheal Jackson en Bubbles  (1988) . Het maken van het kunstwerk kostte ‘slechts’ $ 100.000 en werd al in 2001 voor 5.6 miljoen dollar bij Sotheby’s verkocht. Pervers?!  Wie zal het zeggen. Kunst hoeft ook niet mooi te zijn, denken we maar even aan het meest invloedrijke werk uit de 20ste eeuw  namelijk M. Duschamps, Fontein, 1917, het urinoir dat hij onder de schuilnaam R.Mutt voor $ 3 op de tentoonstelling van de Society of Independent Artists in New York binnensmokkelde. Kunst is een constructie. Of zoals de avantgardist Kurt Schwitters ooit zei: ‘Alles, was ein Kunstler spuckt, ist Kunst.’ Kunst is kunst omdat ze kritisch is.

Vergauwen

David Vergauwen studeerde geschiedenis, kunstgeschiedenis en musicologie aan de universiteiten van Gent en Brussel en behaalde er het doctoraat in de geschiedenis. Voor Amarant werkt hij voornamelijk rond de schilderkunst van het modernisme, opera en de muziekgeschiedenis van de 18de en de 19de eeuw, met een voorkeur voor Belgische muziek.

%d bloggers liken dit: