Over grenzen gesproken …

Coloma – De Rozentuin – Sint-Pieters-Leeuw (B)

In de nabeschouwing over de Vlaamse feestdag gisteren schrijft Marc Hooghe een opiniestuk in De Morgen van vandaag. De splijtende woorden van Minister-President Bourgois wierpen een schaduw over het feest, zoveel is zeker. Villa Politica, deze keer vanuit de gotische zaal in het Brusselse stadhuis, bracht dat duidelijk onder woorden en in beeld. Lichtpunten van deze feestelijke zitting waren de toespraak van Ans Persoons, Schepen van Nederlandstalige aangelegenheden, Wijkcontracten en Participatie; het spontane, recht uit het hart en bij de kern optreden van Stef Bos en de vriendelijk-zakelijke maar toch klauwende leeuwenrede van ‘pater familias’ van het Vlaamse Parlement, Jan Peumans. De erudiete Bart Stouten wist elk optreden vlot en aangenaam aan elkaar te praten.

Marc Hooghe distantieert zich in zijn opiniestuk van wat hij noemt ‘het kaakslagnationalisme’ en breekt een lans voor het ‘modern inclusief nationalisme’, ‘het soort Vlaamse identiteit dat Jozef Deleu altijd heeft uitgedragen’.

Ik plukte in dat verband van Jef Deleus website een paar citaten uit prof. dr. Dirk De Geests ‘Uitleiding’  in de verzamelbundel ‘HET GAAT VOORBIJ, poëzie, lyrisch proza, redevoeringen van Jozef Deleu’, Uitgeverij Van Halewyck, Leuven & Meulenhoff, Amsterdam, 440 p., 2007.

“In de loop der jaren is ‘Ons Erfdeel’ uitgegroeid tot een waar begrip tot buiten het Nederlandse taalgebied, met tal van publicaties in het Nederlands, maar ook in het Frans en het Engels: het tijdschrift Septentrion, en de jaarboeken De Franse Nederlanden / Les Pays-Bas Français en The Low Countries. Daarbij komen nog de brochures over de cultuur, taal en geschiedenis van de Lage Landen, die in een groot aantal talen hun weg hebben gevonden. Door al die succesrijke initiatieven is Deleu – als individu, maar vooral als leider van een hecht team – erin geslaagd om, meer dan politici en andere gezagsdragers, de binnenkant van ‘onze’ cultuur (‘onze’ identiteit) complexloos open te plooien naar het buitenland. De wat aftands en plechtstatig klinkende titel Ons Erfdeel staat dus niet voor een eng nationaal reservaat van de eigen (superieur geachte) cultuur, maar is integendeel opgevat als een eigentijds eerbetoon aan een boeiend verleden en een rijke traditie. Begrippen als ‘taal’, ‘geschiedenis’, ‘identiteit’ en ‘cultuur’ zijn geen afgesloten gegevens – laat staan biologisch ingeprente patronen of wezenskenmerken –, maar open, complexe en bij uitstek dynamische factoren. Eigenheid en kosmopolitisme vormen bijgevolg elkaars complement: het een kan niet zonder het ander.”

“Als er één element is dat zijn hele werk – en ik zou zelfs zeggen, zijn hele leven – doorkruist en stuwt, dan is het immers het thema van de grens.

Die grens heeft allereerst een autobiografische, haast lijfelijke betekenis. Deleu woont en werkt letterlijk op de grens tussen Vlaanderen en Frans-Vlaanderen, twee naburige maar niettemin verschillende territoria, op de grens van twee naties en twee staten, twee taalgemeenschappen. Ook in zijn persoonlijke familiegeschiedenis speelt die spanning tussen enerzijds de Franse, Romaanse en anderzijds de Vlaamse, Germaanse wereld een aanzienlijke rol. Zijn vader was een Fransman die Belg werd, zijn moeder een West-Vlaamse. Zelf heeft Deleu zich doorlopend ingezet om die grens niet mythisch te bevestigen of te neutraliseren als wel te thematiseren. Alle definities om een volk af te bakenen en te definiëren – of het nu om het criterium van de taal gaat, of om ras, historisch verleden of grond – schieten fundamenteel tekort. Van meet af aan schurkt Deleu zich daarom tegen die grens aan, schrijft hij de grens voorbij, maar net daardoor is hij zich des te sterker van haar prangende aanwezigheid bewust.” Bron: Welkom bij Jozef Deleu

%d bloggers liken dit: