Verdraagzaamheid, tolérence, Toleranz, tolerance, tolerância , tolerans, …

Over onze multiculturele samenleving en verdraagzaamheid

Largo de São Domingos (Lissabon) – foto: frie peeters

De Dominicanenkerk, Lissabon. Een plek met een wreedaardige geschiedenis. De kerk op dit plein dreigde meermaals te verdwijnen maar werd telkens weer gered. Het was de kerk van koninklijke kroningen en huwelijken, van doopsels en begrafenissen. Tijdens de inquisitie vonden er vreselijke ketterverbrandingen en pogroms plaats. Volgens Fernando Pessoa, Portugees schrijver en dichter (1888-1935) werden er in 1506 na de kerkdienst talrijke Joden gelyncht door een opgehitste menigte, waarna de slachtpartij zich uitbreidde naar andere delen van het land. De kerk werd in 1531 verwoest. Een straf voor de wreedheid tegenover de Joden, vroeg men zich af ? Tijdens de aardbeving van 1755 moest het godshuis er opnieuw aan geloven; het werd nogmaals heropgebouwd maar werd in de as gelegd tijdens de grote brand van 1959. In 1997 werd ze voor de zoveelste maal heropend. Het plein voor de kerk trekt vele Afrikanen uit de Portugese koloniën Angola, Mozambique, Sao Tomé en Kaapverdië aan. Misschien omdat de legende wil dat hier, toen dat nog niet zo gewoon was, een Afrikaanse priester de kerkdienst voorging.

Lissabon is een vriendelijke, warme en tolerante stad. Op het plein links voor de kerk de multilinguale ‘Tolerancia’- muur. Je loopt er zo voorbij maar hij is er en hij roept vanuit die historische plek op tot  verdraagzaamheid. We hebben meer zo’n plekken nodig. We mogen niet ophouden te reageren op haatdragende en polariserende boodschappen. Tolerant leren samenleven is een moeilijk proces maar het wordt onze toekomst en die van onze kinderen en kleinkinderen. Er is geen alternatief.

 Het feit

De 15-jarige Ramzi Mohammad Kaddouri uit Genk is afgelopen zaterdag tijdens een vakantie in Marokko gestorven na een ongeval met een quad.  De jongen lag enkele dagen in coma en bezweek afgelopen zaterdag aan zijn verwondingen.

Ramzi Mohammad Kaddouri liep school aan het Technisch Instituut Sint-Lodewijk en was al sinds hij kleuter was verbonden aan het jeugdwelzijnswerk Gigos, waar hij ook vrijwilliger was. Daar omschrijven ze hem als een erg behulpzame en respectvolle jongen.

Over de juiste toedracht of het exacte tijdstip van het ongeval bestaat nog geen duidelijkheid. Het is in ieder geval in de loop van vorige week gebeurd. Hij is daarbij in een coma geraakt en zaterdag aan de gevolgen van zijn ongeval overleden. Zijn familie bevindt zich in Marokko bij hem.

De reacties op sociale media

Dat nieuws werd gisteren gedeeld op de Facebookpagina met meer dan 23.000 volgers  van de ‘Vlaamse Verdedigings Liga’ met als bijschrift ‘Ziet een Vlaming er tegenwoordig zo uit?’ Daar volgde een ‘tsunami haatreacties’ op volgens Youssef Kobo, diversiteitsmedewerker bij CD&V. ‘Een samenspel tussen de opkomst van terreur, de vluchtelingencrisis en economische stagnatie zorgt ervoor dat het extremistische gedachtegoed sneller en gemakkelijker dan ooit verspreid wordt. Er zijn te weinig mensen die een stap achteruit nemen en zeggen: waar stopt het? Het is een teken aan de wand. Het is al jaren bezig en het wordt alleen maar erger. De lat wordt verlegd. Het begrip racisme wordt uitgehold en het gaat steeds om het al dan niet “politiek correct” gebruiken van bepaalde woorden.’ Enkele gebruikers hadden de post aan Facebook gemeld maar daar luidde het antwoord dat ‘de post de waarden van de gemeenschap niet geschonden had’.

Er loopt al sinds vorig jaar een klacht van Unia, het Interfederaal Gelijkekansencentrum, tegen de Vlaamse Verdedigings Liga en het parket van Antwerpen heeft de zaak onderzocht en afgerond. ‘De klacht wordt niet geseponeerd’, zegt Stephanie Chomé van het Antwerpse parket. ‘Integendeel, er komt, wellicht nog in het najaar, een dagvaarding voor de strafrechter. We zoeken alleen nog uit tegen wie precies en voor welke feiten.’

De reacties van de politiek

‘De bijwijlen hatelijke reacties op de sociale media tonen aan dat er nog veel werk is om tot een gedeeld burgerschap en een inclusieve samenleving te komen.’ –Minister-President Geert Bourgois (NV-A)

Ook het volledige schepencollege van Genk keurt het misbruik van het overlijden van een jonge Genkenaar af. Dat zegt Wim Dries (CD&V), burgemeester van de Limburgse stad. ‘Ik ben geschokt. Dit is ranzig en tart elke verbeelding’, zegt Dries. ‘Maar ik stel ook vast dat er in Genk en op de sociale media heel veel medeleven is, over mensen van alle afkomsten heen. Dat wordt misschien wat weinig benadrukt.’

‘Deze mensen moeten geholpen worden, maar kunnen/willen dat wellicht niet’, vindt mediaminister Sven Gatz (Open VLD). De minister noemt de – veelal onder schuilnaam geplaatste commentaren – weerzinwekkend en getuigen van ‘ziekelijk racisme’. Ook bij zowat alle andere partijen wordt met ongeloof gereageerd. ‘Dat de dood van een jongen aanleiding geeft tot vreselijke racistische opmerkingen’, zegt Vlaams parlementslid Tine Soens (SP.A). ‘What’s wrong with this world?’

‘Zum kotsen’, vindt haar collega Yamila Idrissi (SP.A). ‘That’s it, I give up’, stelt Youssef Kobo (CD&V). SP.A-voorzitter John Crombez vindt de reacties ‘misselijkmakend’.

Het Minderhedenforum

‘De politiek doet te weinig om racisme en discriminatie aan te pakken.’ Dat vindt Wouter Van Bellingen, directeur van het Minderhedenforum. Volgens Van Bellingen zijn er verschillende oorzaken voor de overvloed aan racistische reacties: ‘de verruwing van de maatschappij, de toon die wordt aangeslagen door politieke figuren en vooral een gebrek aan actie door de overheid’. Van Bellingen zegt dat ons land een van de beste wetgevingen ter wereld heeft omtrent discriminatie, maar dat die wet niet wordt uitgevoerd. Hij wees eerste minister Charles Michel dan ook op zijn belofte om terreur en racisme te bestrijden. ‘We stellen vast dat er al heel wat is gebeurd om terrorisme aan te pakken, maar dat er nog weinig gebeurd is om racisme tegen te gaan’, aldus Van Bellingen.

Vandaag reageert Unia alvast tevreden. ‘We zijn tevreden dat de beheerders van dergelijke pagina’s verantwoording moeten afleggen’, zegt woordvoerder Bram Sebrechts. ‘Dit is een goed signaal van het parket. Door de verantwoordelijken voor de rechter te brengen, zal er ook meer aandacht komen voor deze problematiek en dat is nodig.’ Unia voegt er aan toe dat het nagenoeg dagelijks een dossier opent voor haatboodschappen op het domein media.

‘In 91 procent van die gevallen gaat het om boodschappen op het internet, en dan vooral op Facebook en Twitter’, stelt Sebrechts. ‘Wat dat laatste betreft, is het aantal meldingen al enkele jaren in stijgende lijn.’

Het Facebookbericht rond het overlijden van Ramzi Mohammad Kaddouri en de reacties daarop gaat Unia naar eigen zeggen toevoegen aan het bestaande dossier.

(naar artikels uit De Standaard, 2-3 augustus 2016)

 

 

%d bloggers liken dit: