Het Belgisch huwelijk – Marc Reugebrink****

Ik las Het Belgisch huwelijk, De Bezige Bij, 2014 van Marc Reugebrink. Het hoofdpersonage, Max Herder, wil gaan huwen met de mooie Gentse, vijftien jaar jongere, Isabelle Fabry, die hij via haar moeder Liliane Hofmans galeriehoudster in Gent, leert kennen. Max is uit het Nederlandse Groeze na twee spaak gelopen relaties, naar Gent afgezakt waar hij door Liliane aan een baan als cultuurrecensent bij de gazet wordt geholpen. Giorgio Simeone, een Gentenaar van Italiaanse afkomst, wordt zijn compagnon straniero, zijn kassante anti-Vlaamse spreekbuis wiens woorden en gedachten hij – ten voordele van zijn persoonlijke imago – voortdurend probeert te temperen. En dan is er nog Jean-Luc Fabry, Isabelles gescheiden, onlaafbare alcoloverslaafde vader, die niets anders voor handen heeft dan alle Gentse cafés af te schuimen.  Als Nederlander die al meer dan een decennium in Gent woont, weet Reugebrink de taal van de Gentse burgers en hun houding tegenover niet-Vlaamse burgers raak te typeren. De voortdurende confrontatie met onze zogenaamde belgitude  geeft de aanzet tot de groeiende zelfreflectie van Max. In Het Belgisch huwelijk worden de Vlaams-Waalse controverse, de tegenstelling autochtoon-allochtoon de algemeen maatschappelijke  achtergrond voor een meer persoonlijke controverse nl. die tussen Max en Isabelle.

Enkele bedenkingen uit recensies:

‘Een triomf van het cynisme is dit boek zeker niet, daar doen de spaarzame oprispingen van defaitisme die Max uitbraakt geen afbreuk aan. Reugebrink duwt hem na die buien waarin hij de volksaard van de Vlaming, die hij ironisch genoeg in zekere zin benijdt, verguist, steeds terug in de richting van de begeerte. En daarmee geeft hij aan zijn verhaal een pamflettaire draai, alsof hij de Vlaming suggereert een ander register te kiezen als de discussies over de inspanningen die we dé immigrant (als die al bestaat) wensen op te spelden, weer eens de rekbaarheid van de redelijkheid lijken te tarten. […] En dan blijft de zwier waarmee Reugebrink de waanzin van de liefde zo heerlijk beschrijft hier nog schromelijk onderbelicht.’ – Wim Huyghebaert voor Cutting Edge

‘Reugebrinks Gent is bevolkt met herkenbare mensen. Sommigen figureren onder hun echte naam, zoals ene Herman, ‘een beroemd schrijver’. Als het gaat over de leden van de Gravensteenclub is Reugebrink voorzichtiger. Er is een ‘bejaarde professor’ die vroeger ‘zo politiek correct tegen de tsjeven van leer trok’. Het personage dat hier aan het woord is, herinnert zich ’s mans naam niet: ‘Hoe noemt hij? Verbiest? Verlaet? Vermeylen?’ (Hij bedoelt Vermeersch, Etienne.) En die andere Gravenstener, Jean-Pierre Rondas, wordt verborgen onder een fictieve naam: Jean-Jacques Pertus. Reugebrink loopt hier allicht op eieren, omdat “Pertus” geen aangename figuur is. De kunstkenner en radiomaker wordt geportretteerd als een blaaskaak en een onbetrouwbaar type, wiens oordelen als recensent opvallend vaak bepaald worden door zijn Vlaams-nationalistische politieke oriëntatie. ‘Ge moet toch echt potdoof en stekeblind zijn om niet te verstaan dat het bestaansrecht van de kunstenaar hier afhankelijk wordt gemaakt van de vraag of hij politiek gesproken wel de juiste kunst maakt’, zegt Liliane, Isabelles moeder. Een interessant verwijt, waar Reugebrink best wat dieper op had mogen ingaan.
[…]
‘Reugebrink [vergt] te veel van mijn suspension of disbelief : met wat Max gedaan heeft, beland je achter de tralies.’ – Mark Cloostermans voor De Standaard.

‘Waar die Vlaming steevast zegt: jij bent anders (en zo vul je het gat in mijn identiteit), zegt Max steevast: ik ben anders (en zo vul ik het gat in mijn identiteit).’ -Sven Vitse voor De Reactor

%d bloggers liken dit: