Primeur ‘Atlas van de Nederlandse taal’

Een primeur en smaakmaker die ik graag deel:

Geachte mevrouw of meneer,

Vorig jaar zomer bent u, met ruim 6.500 anderen, zo vriendelijk geweest om een online enquête in te vullen over het gebruik van de Nederlandse taal.

De binnengekomen antwoorden zijn inmiddels verwerkt en geanalyseerd. Binnenkort maakt de Nederlandse Taalunie, die het initiatief had genomen voor dit onderzoek, de resultaten officieel publiek. U kunt er dan onder meer via de website van het Meertens Instituut kennis van nemen.

De voornaamste bevindingen
Om onze dank voor uw medewerking kracht bij te zetten, delen wij onze bevindingen met u voordat deze publiek gemaakt worden. Met deze e-mail bezorgen wij u een hoofdstuk uit de Atlas van de Nederlandse taal die binnenkort verschijnt. Dit boek is geschreven door Mathilde Jansen, Nicoline van der Sijs, Fieke van der Gucht en Johan de Caluwe en verschijnt op 10 mei bij uitgeverij Lannoo in Tielt. Het werk bevat onder meer een hoofdstuk waarin enkele van de voornaamste bevindingen uit het onderzoek, waaraan u heeft deelgenomen, worden samengevat. De Atlas van de Nederlandse taal kent een Vlaamse en een Nederlandse versie. Beide versies van het hoofdstuk zijn voor u al beschikbaar.
(Klik op de links.)

%d bloggers liken dit: