Beamen – Valérie Kabergs in Kerk & leven

Commentaar bij de tweede lezing van vorige zondag

“In aansluiting bij [Johannes 6, 60-61, BK] maant het fragment uit de Brief aan de Efeziërs aan elkaars vlees lief te hebben. Die tekst roept terecht aversie op, omdat hij aan de vrouw een ondergeschikte positie toeschrijft, maar ik wil blijven stilstaan bij de openingszin die allen (man én vrouw) uitdaagt elkaar onderdanig te zijn uit ontzag voor Christus. In een samenleving die zo hamert op het individuele geluk krijgen mensen het benauwd bij een dergelijke uitspraak. Nochtans is het een kenmerk van waarachtig samenleven om je leven in dienst van elkaar te stellen, zij het als partners, religieuzen of alleenstaanden. In het leven zoals het is, bestaat geen liefde zonder offer. De oproep tot onderdanigheid nodigt me uit de liefde te blijven beamen, wanneer het offer op een bepaald moment de bovenhand neemt en aan het twijfelen brengt. Het is wellicht een paradox die eigen is aan de liefde dat ze je terzelfder tijd veel vraagt en bevrijdt. Vrede en vreugde vinden te midden van die spanning is door de Vader gegeven.”

Paulus’ brief aan de Efesiers 5, 21-32

Broeders en zusters,

Weest elkander onderdanig uit ontzag voor Christus. Vrouwen, weest onderdanig aan uw man als aan de Heer. Want de man is het hoofd van de vrouw zoals Christus het hoofd is van de Kerk. Hij is ook de verlosser van zijn lichaam; maar zoals de Kerk onderdanig is aan Christus, zo moet ook de vrouw haar man in alles onderdanig zijn.

Mannen, hebt uw vrouw lief zoals Christus de Kerk heeft liefgehad: Hij heeft zich voor haar overgeleverd om haar te heiligen, haar reinigend door het waterbad met het woord. Hij heeft de Kerk tot zich gevoerd als een heerlijke bruid, zonder vlek of rimpel of fout, heilig en onbesmet. Zo moeten ook de mannen hun vrouwen liefhebben zoals ze hun eigen lichaam liefhebben. Wie zijn vrouw bemint, bemint zichzelf. Niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat; integendeel, hij voedt en koestert het. En zo doet Christus met de Kerk, omdat wij ledematen zijn van zijn lichaam.

„Daarom zal de man vader en moeder verlaten om zich te hechten aan zijn vrouw en die twee zullen één vlees zijn.” Dit geheim heeft een diepe zin. Ik voor mij betrek het op Christus en de Kerk.

U kunt uw steun voor die uitzendingen kenbaar maken via www.tertio.be/petitie-erediensten

Viva Roma! – La Boverie – Liège

Place de Guillemins – Liège

De tentoonstelling Viva Roma!, georganiseerd in uitzonderlijke samenwerking met het Louvre, liet ons, een groepje oud-collega’s, kennis maken met de aantrekkingskracht die deze mythische stad uitoefende op Europese kunstenaars.

Deze tentoonstelling gaat over de reis en het verblijf van Europese kunstenaars en liefhebbers van Rome, doorgaans Engels en gefortuneerd, tijdens de Grand Tour.

Romeinse kapsels

De tentoonstelling interesseert zich in het bijzonder voor het dagelijks leven van de Romeinen, vastgelegd in de kleinste details door hen die ze geschilderd hebben van de 17e tot de 20e eeuw. Ze geeft uiteraard ook de monumentale emblemen van de stad weer, de belangrijkste reden van de reis van de « Touristen » en obsessie van kunstenaars. De relaties tussen de kunstenaars, hun vriendschappelijke verhoudingen of de plekken waar ze elkaar ontmoeten (cafés, bars of institutionele villa’s) worden eveneens aangekaart. De expo Viva Roma! wil inzicht verschaffen en gaat op zoek naar het bijzondere verhaal « achter het werk » dat wetenschappelijk wordt geanalyseerd.

La Belle Liégeoise – brug over de Maas

Parc de la Boverie 3 – 4020 Liège – nl.laboverie.com 

25/04/2018 tot 26/08/2018

Met dank aan Openbaar Kunstbezit Vlaanderen voor de tekst.

Dialogues des Carmélites – Francis Poulenc – Salve Regina

Salve, Regina, Mater misericordiæ,
vita, dulcedo, et spes nostra, salve.
Ad te clamamus exsules filii Hevæ,
Ad te suspiramus, gementes et flentes
in hac lacrimarum valle.
Eia, ergo, advocata nostra, illos tuos
misericordes oculos ad nos converte;
Et Jesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis post hoc exsilium ostende.
O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria.

Wees gegroet, koningin, moeder van barmhartigheid;
ons leven, onze vreugde en onze hoop, wees gegroet.
Tot u roepen wij, ballingen, kinderen van Eva;
tot u smeken wij, zuchtend en wenend
in dit dal van tranen.
Daarom dan, onze voorspreekster,
sla op ons uw barmhartige ogen;
en toon ons, na deze ballingschap,
Jezus, de gezegende vrucht van uw schoot.
O goedertieren, o liefdevolle, o zoete maagd Maria.

 

 

%d bloggers liken dit: