Toekomst – Dietrich Bonhoeffer

Gegen das Vergessen, schützt nur die Liebe – Dietrich Bonhoeffer.

Optimisme zou ik niet willen omschrijven als een houding die we kunnen aannemen tegenover de situatie waarin we verkeren. Het is veel eerder een levenskracht. Het is de kracht om te hopen (cursief, BK) waar anderen de moed laten zakken, de kracht om je hoofd omhoog te houden als alles lijkt te mislukken, de kracht om tegenslagen te verdragen, de kracht om de toekomst nooit in handen van de tegenstander te leggen, maar haar juist helemaal voor jezelf op te eisen… En optimisme als geloof in de toekomst mag nooit belachelijk gemaakt worden, zelfs niet als dat optimisme zich wel honderd keer vergist.

Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) maakte zich als pastor, theoloog en medegrondlegger van de Bekennende Kirche sterk tegen het onmenselijk regime van Hitler. Hij werd kort voor de bevrijding om het leven gebracht in een Duits concentratiekamp.

Kerstwens

Als de liefde alles wordt – Julian of Norwich – nieuwe vertaling Dr. Gerda Valkenborgh

Twee mystieke teksten die in Norwich tot stand kwamen, rond de overgang van de veertiende naar de vijftiende eeuw, wekken vandaag nog steeds fascinatie en bewondering. Over hun auteur weten we enkel dat ze een vrouw was en dat zij de laatste decennia van haar leven de kluis bij de kerk van Saint-Julian in Norwich bewoonde. Traditiegetrouw heette zij vanaf dan ‘Julian of Norwich’.

Beide geschriften verwoorden één en dezelfde geestverruimende ervaring, haar tijdens een korte, ernstige ziekte overkomen. Zij zag en begreep de liefde van God voor iedere mens. De oudste versie is een kort relaas, een Short Text die reeds gekopieerd werd voordat Julian zich in eenzaamheid terugtrok. Later, in de kluis, schreef en herschreef zij haar Long Text, na een voortdurend stil overwegen van al wat haar destijds getoond werd.

Dit boek bevat voor het eerst de vertaling vanuit het Middelengels naar het Nederlands van de korte versie. Een eerdere vertaling van de lange versie werd grondig herwerkt. Met een Woord vooraf door Br. Benoît Standaert.

Gerda Valkenborgh (° 1944) is arts op rust en voltijds echtgenote, mama en oma. Al dertig jaar lang door Julian of Norwich geboeid, probeert zij haar geschriften steeds dieper te doorgronden.

%d bloggers liken dit: