Toekomst – Dietrich Bonhoeffer

Gegen das Vergessen, schützt nur die Liebe – Dietrich Bonhoeffer.

Optimisme zou ik niet willen omschrijven als een houding die we kunnen aannemen tegenover de situatie waarin we verkeren. Het is veel eerder een levenskracht. Het is de kracht om te hopen (cursief, BK) waar anderen de moed laten zakken, de kracht om je hoofd omhoog te houden als alles lijkt te mislukken, de kracht om tegenslagen te verdragen, de kracht om de toekomst nooit in handen van de tegenstander te leggen, maar haar juist helemaal voor jezelf op te eisen… En optimisme als geloof in de toekomst mag nooit belachelijk gemaakt worden, zelfs niet als dat optimisme zich wel honderd keer vergist.

Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) maakte zich als pastor, theoloog en medegrondlegger van de Bekennende Kirche sterk tegen het onmenselijk regime van Hitler. Hij werd kort voor de bevrijding om het leven gebracht in een Duits concentratiekamp.

%d bloggers liken dit: