Forever – is composed of Nows | Emily Dickinson

Het thema van de komende poëzieweek in een gedicht van Emily Dickinson (1830-1886) met de titel Forever – is composed of Nows.

Forever - is composed of Nows


Forever – is composed of Nows –
‘Tis not a different time –
Except for Infiniteness –
And Latitude of Home –

From this – experienced Here –
Remove the Dates – to These –
Let Months dissolve in further Months –
And Years – exhale in Years –

Without Debate – or Pause –
Or Celebrated Days –
No different Our Years would be
From Anno Dominies

_ EMILY DICKINSON (1830-1886)
Eeuwig - is samengesteld uit Nu's -
'Tis geen andre tijd -
Behalve Oneindigheid -
En Ruimtelijk Thuis -

Van dit - Hier ervaren -
Verwijder de Data - naar Deze -
Laat Maanden opgaan in meer Maanden -
En Jaren -  uitademen in Jaren -

Zonder Twist - of Onderbreking -
Of Gevierde Dagen -
Zouden Onze Jaren niet anders zijn
Dan Anno Domini's -

- Emily Dickinson (vertaling BK)


Bron: The Poems of Emily Dickinson Edited by R. W. Franklin – Harvard University Press, 1999

%d bloggers liken dit: