My2050 : Een interactieve, educatieve webtool om je eigen scenario te creëren voor een koolstofarme maatschappij in 2050

Met ‘My2050’ wil de Dienst Klimaatverandering alle burgers (en in het bijzonder leerlingen van de 3de graad secundair) aansporen een debat op te starten over de wijze waarop we kunnen evolueren naar een koolstofarme maatschappij tegen 2050. 

Klik hier om de My2050-webtool te openen

button-My2050.png

Wat biedt My2050 ?

  • een inzicht in de mogelijke veranderingen in de sectoren (transport, gebouwen, industrie, energievoorziening en landbouw).
  • de mogelijkheid je eigen transitiescenario uit te werken door het kiezen van ambitieniveaus voor de verschillende ‘hefbomen’ uit deze sectoren. Elke keuze wordt onmiddellijk zichtbaar in het virtuele landschap.
  • de ogenblikkelijke berekening van de uitstootvermindering van dit scenario voor ons land in 2050.
  • een analyse van dit scenario op het vlak van de uitstootvermindering, de energievraag, de netto in- of uitvoer van elektriciteit, en de kosten.
  • bevattelijke informatie via 7 animaties (o.m. over de uitdagingen en oplossingen in de sectoren) en 13 infofiches (1 per hefboom).
  • een handleiding voor leerkrachten voor een optimaal gebruik in de klas (3de graad secundair).
  • de mogelijkheid je scenario op te slaan, te vergelijken en te delen via de sociale media.

Het gebruik is heel intuïtief, maar het loont zeker om op de homepage even de toets “Hoe?” aan te klikken voor een korte animatie.

Nodig een klimaatcoach uit in je klas !

Sinds maart 2017 geven een tiental heel gemotiveerde Nederlandstalige en Franstalige klimaatcoaches met behulp van ‘My2050’ gratis animatiesessies in de derde graad secundair. Tussen maart 2017 en juni 2018 hebben ze – verspreid over ons land – al 450 animatiesessies gegeven. De klimaatcoaches zullen ook in het schooljaar 2018-2019 klassen begeleiden.

Advertenties

Stad Leuven draagt Klimaatmars warm hart toe

KlimaLeuven, de schooloverschrijdende Leuvense scholierengroep voor het klimaat, organiseert op 7 februari een klimaatmars voor scholieren door Leuven. Voorlopig schatten de hulpdiensten de opkomst in op zo’n 10.000 scholieren. Wellicht zal ook een groot aantal studenten sympathiseren en meelopen. De stad Leuven draagt deze actie een warm hart toe. Morgen zullen de stad en de politie mee zorgen voor een vlot verloop van de mars maar dat is niet de belangrijkste steun die de stad wil en kan geven.
 

“We beschouwen deze klimaatmars en het engagement van de jongeren als bijzonder positief. We zijn blij dat zij het thema klimaat zo prominent op de agenda plaatsen. De klimaatmars van lagereschoolkinderen vorige week en de klimaatmars van morgen tonen ons dat er een steeds groeiend draagvlak is voor klimaatactie. De jongeren houden ons wakker en dat is goed,” zegt burgemeester Mohamed Ridouani. 

Versneld klimaatbeleid
De stad engageert zich aan het begin van deze nieuwe legislatuur om een versnelling hoger te schakelen met haar klimaatbeleid. Ze heeft de ambitie om, samen met  het netwerk van Leuven 2030, tegen 2030 van Leuven één van de meest leefbare steden van Europa te maken. Ze wil het voortouw nemen en zal de inwoners, bedrijven en middenveldorganisaties in Leuven motiveren en aansporen om mee op de kar te springen.  “Momenteel werken we binnen het college aan een bestuursakkoord waarin we de concrete klimaatplannen voor de komende zes jaar oplijsten,’ aldus schepen David Dessers. 

Concrete klimaatplannen
Zo zal de stad zelf  het goede voorbeeld geven. Ze versnelt de verduurzaming van haar eigen patrimonium, waaronder stadsgebouwen en sociale woningen, met duurzame renovaties en een maximaal streven naar klimaatneutrale nieuwbouw. Het patrimonium zal ook zo veel mogelijk gebruik maken van hernieuwbare energie. 

Er komen de volgende jaren alvast zonnepanelen op het politiehuis, de bibliotheek Tweebronnen, de Girafant, de Sportschuur in Wilsele, ’t Celestijntje in Heverlee en het Ontmoetingscentrum Genadedal. De stad zoekt verder actief naar daken van derden om zonnepanelen op te leggen, zoals de panelen die recent op basisschool De Ark geplaatst werden.  Ze moedigt inwoners  aan te investeren in hernieuwbare energie. “Als burgers ook investeren in hernieuwbare energie via bijvoorbeeld energiecoöperaties kunnen we de duurzame energieproductie enorm versnellen. Het potentieel van zonne-energie wordt immers nog onvoldoende benut,” aldus schepen David Dessers. 

Mobiliteit
Naast energetische renovaties en hernieuwbare energie zal de stad de komende jaren sterk investeren in duurzame mobiliteit, want de mobiliteit in de regio zorgt voor 25% van de uitstoot in Leuven. Een van de maatregelen die de stad recent nam in dat kader, is de creatie van vijftig Mobipunten in de volgende drie jaar. Zij moeten de deelmobiliteit in de stad een boost te geven. Mobipunten zijn plaatsen waar je verschillende vervoerswijzen samen vindt, zoals bushalten, publieke laadpalen, elektrische deelauto’s, -fietsen, -bakfietsen en -steps. Deze punten vergemakkelijken de keuze voor duurzame alternatieven. 

Klimaatmars
De leerlingen verzamelen tussen 12.30 en 12.45 uur op het Mgr. Ladeuzeplein. Onder andere burgemeester Mohamed Ridouani en schepen David Dessers zullen hen daar toespreken. Leerlingen van het Lemmensinstituut brengen een klimaatlied. Na de toespraken vertrekt omstreeks 13.00 uur de betoging richting Grote Markt. In overleg met de politie werd de volgende reisweg vastgelegd: Mgr. Ladeuzeplein – Herbert Hooverplein – stadspark – Charles Deberiotstraat – Naamsestraat – Grote Markt – Rector De Somerplein – Tiensestraat – Herbert Hooverplein – Mgr. Ladeuzeplein.

Bron: persbericht Stad Leuven

Patroonsfeest 2019 – Eredoctores – KU Leuven

KU Leuven reikt jaarlijks naar aanleiding van haar patroonsfeest (O.-L.-Vrouw Lichtmis) een aantal eredoctoraten uit aan personen met bijzondere verdiensten op wetenschappelijk, maatschappelijk of cultureel vlak.

Ontdek hier de de videovoorstelling en laudatio van alle eredoctores: BIRAM DAH ABEID (Mauretaans advocaat en politicus), ABDEL RAHMAN EL BACHA (Frans-Libanese pianist), CHANTAL MOUFFE (Belgisch politiek filosoof), ERIC MAZUR (Nederlandse fysicus), KYPROS NICOLAIDES, (Cypriotisch-Engelse arts aan King’s College Hospital London) PHILIPPE SANDS (Frans-Britse mensenrechtenadvocaat).