Geen nieuwe besparingen op budget ontwikkelingssamenwerking

logo11_klein10 oktober 2013  “Sinds 2012 wordt ontwikkelingssamenwerking systematisch geraakt door de besparingen. We lijken wel een evergreen\”, aldus 11.11.11 directeur Bogdan Vanden Berghe. “Iedereen moet natuurlijk bijdragen, maar dit is onevenredig aan het worden. Vooral omdat ontwikkelingssamenwerking vaak een zaak is van lange termijn, van werken in zeer moeilijke omstandigheden. Door de constante budgetveranderingen wordt het moeilijker plannen, en daarom minder doeltreffend. “In 2012 en 2013 werd ondertussen al 22% van het budget weggesneden. In 2014 staat de teller nu al op 135 miljoen minder. Boven deze vaststaande besparingen hangt bovendien nog een extra dreiging: een circulaire van minister van Begroting Chastel met de vraag aan de ministeries om alle vermijdbare uitgaven te schrappen vanaf nu tot eind 2013. “Van zo’n circulaire is ontwikkelingssamenwerking eerder al de dupe geworden”, alsnog Bogdan Vanden Berghe. “Het budget ontwikkelingssamenwerking heeft nu eenmaal geen effect voor doelstellingen in eigen land. Het zou bijzonder jammer zijn dat we opnieuw tegen dit soort initiatief moeten aankijken als voldongen feit, met bijkomende besparingen als gevolg.”Vanden Berghe is daarom bijzonder blij dat een zeer brede coalitie van maar liefst 92 middenveldorganisaties: 51 Nederlandstalige, 33 Franstalige, 8 federale een platformtekst over de besparing ondertekenden. “We hebben deze tekst eergisterenavond verspreid en op zeer korte tijd reactie gekregen uit verschillende lagen van het middenveld. Niet alleen ngo’s, maar ook vakbonden, milieuorganisaties en andere middenveldorganisaties onderschreven de tekst. Het is een sterk gezamenlijk pleidooi geworden om niet te besparen op de rug van de allerarmsten.”Op de actie waren meer dan 400 mensen aanwezig, een delegatie werd achteraf ontvangen door minister Chastel.

via Begroting / Geen nieuwe besparingen op budget ontwikkelingssamenwerking.

Zie ook Actie tegen besparingen ontwikkelingssamenwerking van 11.11.11. op Flickr

Advertenties

Biobrandstof maakt meer kapot dan je lief is

biobrandstof_cover_brochureMaïs die honger zaait. 40 procent van de maïsteelt in de VS gaat naar de bio-ethanolproductie. Een recente studie van ActionAid, Fueling the Food Crisis. The Cost to Developing Countries of US Corn Expansion, kwam tot de conclusie dat die grotere vraag naar maïs en de stijging van de prijs ervan voor de maïsimporterende ontwikkelingslanden een extra kostenpost van 8,75 miljard euro betekende in de periode 2005/2006 tot 2010/2011.Voor Midden-Amerika bijvoorbeeld betekende dat extra kosten van 278 miljoen euro. In Guatemala nam de import toe van 9 procent in de vroege jaren negentig tot 40 procent nu, concreet een rekening van 69 miljoen euro. Guatemala zelf ziet een opmars van plantages van Afrikaanse palm en suikerriet. Het land heeft een extreem ongelijke verdeling van landeigendom: 92 procent van de kleine boeren beschikt over slechts 22 procent van de bodem. Hoewel in de Vredesakkoorden van 1996 is afgesproken daar iets aan te doen, vindt er vandaag een grotere concentratie plaats voor plantages van energiegewassen. Gemeenschappen die geen eigendomstitels hebben, worden met geweld van hun grond verdreven en schendingen van mensenrechten zijn schering en inslag. In buurland Honduras speelt zich precies hetzelfde verhaal af. In die kwetsbare landen staat de voedselzekerheid onder grote druk en profiteren de kleine boeren geenszins van de biobrandstoffenbonanza.

via Het biobrandstoffendebat laait weer op | MO

“The people of Indonesia will be disappointed to hear that the European parliament has failed to agree any meaningful action to reduce Europes demand for palm oil, which is driving deforestation and conflict in our country.” Nur Hidayati, campagneleider van 11.1.11-partner WALHI, in The Guardian

via 11.be – Europees Parlement mist kans om biobrandstoffen aan te pakken.

Zie ook: Biobrandstoffen: 10 vragen en antwoorden  en The future of biofuels

Tristram Stuart van ‘Feeding the 5000’ en de problematiek van de voedselverspilling

 

Tristram Stuart  presenteert  het  BBC RADIO 4 ‘Food programmeeen rist van oplossingen voor de voedselverspilling in de hele voedselketen.

Beluister hem hier.