2019

  1. De vorm van vrijheid, PAUL SCHEFFER, 224 p., De Bezige Bij, A’dam-A’werpen, 2018
  2. Worte die uns tragen. Die Weisheit des Glaubensbekentisses. Dragende woorden. Het geheim van de geloofsbelijdenis, ANSELM GRÜN, 144 p., Averbode|Erasme nv., 2016
  3. Als de liefde alles wordt – Julian of Norwich – nieuwe vertaling door Dr. Gerda Valkenborgh, 304 p., Halewijn| Berne Media – Mystieke teksten, 2019

%d bloggers liken dit: