Chinese President Xi Jinping en echtgenote Peng Liyuan in België

 

8c9b823c-b7e5-11e3-b66a-7d9d24999a92_web_scale_0.1424502_0.1424502__

De Chinese president Xi Jinping en zijn echtgenote Peng Liyuan (VTM nieuws) zijn ontvangen op het koninklijk paleis door het vorstenpaar en vertegenwoordigers van de regering. [via De Standaard] foto:AP

Kennen we Xi Jinping ? [bron: wikipedia]

Een Chinese leider die zich mengt onder het gewone volk, het is sinds Mao niet echt meer vertoond. Misschien liet Xi zich voor zijn wandelingen door het Peking van de gewone man wel inspireren door de immens populaire voormalige VS-ambassadeur Gary Locke, zelf van Chinese afkomst. Enkele jaren geleden werd die op een luchthaven op weg naar China gekiekt terwijl hij in een Starbucks zelf aanschoof voor een koffie. Op het Chinese internet verspreidde de foto zich razendsnel, als lichtend voorbeeld van een hooggeplaatst functionaris die zich nederig opstelt. Op een moment dat Chinezen zich steeds meer storen aan de alomtegenwoordige corruptie van arrogante bureaucraten, wil Xi zichzelf duidelijk profileren als een ander soort leider, als iemand die immuun is voor de verlokkingen van het luxeleven in Zhongnanhai, het Witte Huis van China. [via Goodbye Barack Obama, hello Xi Jinping - De Standaard]

De pers vandaag:

Knack: Elio Di Rupo verwelkomt Chinese president Xi Jinping in België

De Morgen: Chinese president is in ons land, eerste relletje al een feit

De Tijd: Xi Jinping op weg naar Pairi Daiza

La Libre (uitgebreid verslag): Le président chinois inaugure le pavillon des deux pandas de Pairi Daiza.

 

President Barack Obama is in België

Op de luchthaven van Zaventem is gisteravond omstreeks 21.25 uur het presidentiële vliegtuig Air Force One met daarin de Amerikaanse president Barack Obama aangekomen. Hij werd opgewacht door koning Filip en premier Di Rupo en stapte na een kort gesprek in zijn limousine. [fotoreeks: Obama is in België - De Morgen.]

Obama overnachtte in ‘The Hotel’ in de Louisawijk dat met zijn hoogte van 94 meter het hoogste publieke uitkijkpunt van Brussel is.

images (9)-001

Vanochtend vliegt hij per he­li­kop­ter naar Wa­re­gem, waar hij samen met pre­mier Di Rupo en ko­ning Filip het Flan­ders Field Ame­ri­can Ce­me­te­ry be­zoekt. ‘Dat wordt een sterk mo­ment voor de re­la­ties tus­sen de Ver­e­nig­de Sta­ten en België’, met beide staats­hoof­den op de be­graaf­plaats, hon­derd jaar na de Eer­ste We­reld­oor­log, ver­wacht men op het pa­leis.Na Wa­re­gem trekt de pre­si­dent ver­vol­gens naar het Jus­tus Lipsi­us-ge­bouw in Brus­sel, voor een zeer korte Ame­ri­kaans-Eu­ro­pe­se top. Komen on­ge­twij­feld aan bod: de si­tu­a­tie in Oekraïne, de on­der­han­de­lin­gen over het vrij­han­dels­ak­koord tus­sen EU en VS, en de af­luis­ter­prak­tij­ken van de NSA.Aan het Schu­man­plein volgt een pers­con­fe­ren­tie, maar de enige echte toe­spraak houdt Obama voor twee­dui­zend ge­no­dig­den in de Bozar. Ook daar zal ko­ning Filip nor­maal ge­zien pre­sent te­ke­nen. Tus­sen­door ziet Obama ook An­ders Fogh Ras­mus­sen nog, se­cre­ta­ris-ge­ne­raal van de Navo.Nog geen vier­en­twin­tig uur na zijn aan­komst op Za­ven­tem vliegt Air Force One al­weer door naar Rome. [bron: Obama's Belgisch avontuur kan beginnen: De Tijd.]

Reacties in de pers:

1d2f4e52-aa56-418c-b6c3-456f2f000d06

  •  Liveticker zum Ukraine-Konflikt (Der Spiegel)

Das Bild zur Pressekonferenz: Auf dem EU-USA-Gipfel in Brüssel betonten US-Präsident Obama, EU-Ratspräsident Van Rompuy und EU-Kommissionschef Barroso ihre Zusammenarbeit. “Die Welt ist sicherer und gerechter, wenn Europa und Amerika zusammenstehen”, sagte Obama.(foto: AP)

RAVAGE – M – Leuven*****

images (7)Precies 100 jaar geleden brak de Eerste Wereldoorlog uit. Die maakte op brutale wijze een einde aan de levens van meer dan vijftien miljoen soldaten en burgers. De oorlog was echter allesverwoestend: ook kunst en cultuur werden het slachtoffer van het geweld. Zo opent de tentoonstelling RAVAGE, kunst en cultuur in tijden van conflict in M-Leuven. De curatoren Eline Van Assche en Ronald Van de Sompel namen de brand van augustus 1914 in Leuven als uitgangangspunt.

download (2) Hierbij ging o.a. de prachtige gotische universiteitsbibliotheek aan de Naamse straat en alle kostbare manuscripten en boeken die ze bevatte, in de vlammen op.

‘Elke dag opnieuw blijkt hoe kwetsbaar cultuur is tijdens conflicten. Dit actuele thema heeft een lange geschiedenis. We tonen hoe kunstenaars door de tijden heen geïnspireerd zijn door dit thema. Misdaden tegen de cultuur worden al eeuwen door hen verbeeld. In de kunstgeschiedenis vind je voorbeelden terug van klassieke en populaire kunst, zowel in realistische als symbolische weergaven. Daarom worden de reflecties en interventies van hedendaagse kunstenaars naast kunstwerken uit het verleden geplaatst. De werken van oude meesters en hedendaagse kunstenaars gaan in de museumzalen van M met elkaar in dialoog’, aldus de organisatoren bij de presentatie van de tentoonstelling aan de pers (18 december 2013).

Ravage toont aan de hand van vijf thema’s hoe kunstenaars deze vernietigingen en plunderingen verbeelden:  de verwoeste stad, de ruïne, de doelbewuste vernieling, propaganda en kunstroof.

De bezoeker kan er een Large (90’) of Small (60’) audioparcours lopen en op de iPads in de zalen extra achtergrondinformatie bij de schilderijen natrekken.

De scenografie van deze tentoonstelling is bijzonder geslaagd.  Je wordt door 11 zalen geloodst waar de werken thematisch en esthetisch doordacht werden aangebracht en leert hoe ‘de vijand’ in tal van conflicten de vernieling van de kunst en cultuur van een volk gebruikt(e) om dat volk in het hart te treffen. Hedendaagse kunstwerken als Mona Hatoums, Bunker, 2011 en Lamia Loreiges, Beirut,  Autopsy of a city, 2010 of Michaël Rakowitz’, May the arrogant not prevail, 2010 en Cai 5g_cai-guo-qiang-black-fireworks-project-for-hiroshimaGuo-Qiangs, Black Fireworks: Project for Hiroshima, 2008 net als Emily Jacirs, EX-LIBRIS, 2010-2012 herinneren de toeschouwer eraan dat het hier nietClapping stones, 2005 alleen om het verre verleden gaat. Ook in het Syrië en Afghanistan (Lida Abduls video Clapping with stones, 2005) van vandaag gaat deze ravage door. Het parcours eindigt op de tweede verdieping, waar de curatoren gebruik hebben gemaakt van de architecturale setting van het museum om met EX-LIBRIS, 2010-2012 van de Palestijns-Amerikaanse Emily Jacir ook meteen als orgelpunt, de blik te vestigen op de sites van enerzijds de in de vlammen opgegane universiteitsbibliotheek uit 1914 en anderzijds op het nieuw opgerichte neo-renaissancistische gebouw uit 1921-1928 aan het Mgr. Ladeuzeplein.

Deze tentoonstelling is een eye-opener, is wetenschappelijk gefundeerd en bevat topwerken die ons niet alleen introduceren in het conflictverleden van de martelarenstad Leuven en andere Belgische steden maar onze blik opentrekken op een wereldfenomeen. Samen met de 17de eeuwse kunstenaar Frans Francken II zou je alle beeldenstormers van deze wereld wel de allegorische ezelsoren willen opzetten.

De tentoonstelling loopt nog tot 1 september. Alle informatie en een virtuele impressie van wat de tentoonstelling te bieden heeft, vindt u hier.