Bob Dylan geeft niet present gedurende de Nobelweek (update)

Vandaag begint in Stockholm de Nobelweek (6-12 december). De laureaten komen hun prijs afhalen gedurende een plechtige ceremonie en geven dan hun Nobel Lecture. Zoals te verwachten was, lezen we op de Nobelprijswebsite:  As Literature Laureate Bob Dylan will not be present during Nobel Week, the Nobel Lecture in Literature will not be held.  Jammer! Dylan werd dus voorgedragen, genomineerd, gelezen en goed bevonden voor de Nobelprijs Literatuur maar hij komt niet opdagen. Als de profeet niet naar de berg komt, komt de berg misschien wel naar de profeet. Van The times they’re a changing (1964) tot Things have changed (2000):

A worried man with a worried mind
No one in front of me and nothing behind
There’s a woman on my lap and she’s drinking champagne
Got white skin, got assassin’s eyes
I’m looking up into the sapphire tinted skies
I’m well dressed, waiting on the last train

Standing on the gallows with my head in a noose
Any minute now I’m expecting all hell to break loose

People are crazy and times are strange
I’m locked in tight, I’m out of range
I used to care, but things have changed

This place ain’t doing me any good
I’m in the wrong town, I should be in Hollywood
Just for a second there I thought I saw something move
Gonna take dancing lessons do the jitterbug rag
Ain’t no shortcuts, gonna dress in drag
Only a fool in here would think he’s got anything to prove

Lotta water under the bridge, lotta other stuff too
Don’t get up gentlemen, I’m only passing through

People are crazy and times are strange
I’m locked in tight, I’m out of range
I used to care, but things have changed

I’ve been walking forty miles of bad road
If the bible is right, the world will explode
I’ve been trying to get as far away from myself as I can
Some things are too hot to touch
The human mind can only stand so much
You can’t win with a losing hand

Feel like falling in love with the first woman I meet
Putting her in a wheel barrow and wheeling her down the street

People are crazy and times are strange
I’m locked in tight, I’m out of range
I used to care, but things have changed

I hurt easy, I just don’t show it
You can hurt someone and not even know it
The next sixty seconds could be like an eternity
Gonna get lowdown, gonna fly high
All the truth in the world adds up to one big lie
I’m love with a woman who don’t even appeal to me

Mr. Jinx and Miss Lucy, they jumped in the lake
I’m not that eager to make a mistake

People are crazy and times are strange
I’m locked in tight, I’m out of range
I used to care, but things have changed

Bob Dylan

Geïnteresseerden vinden hier een analyse van de bovenstaande songtekst door Kees De Graaf. Sara Danius, Permanent Secretary of the Swedish Academy, zegt in een interview aan freelance journalist Sven Hugo Persson over de toekenning van de Nobelprijs Literatuur 2016 aan Bob Dylan: ‘He can be read and should be read, and is a great poet in the English tradition’. Op de vraag of ze de horizon van de Nobelprijs voor Literatuur verlegd hebben verwijst ze naar een 1500 jaar oude traditie (Homeros en Sappho) om teksten vergezeld te laten gaan van muziek en performance.

En hoe Bob Dylan ook onze muziekscene beïnvloedde lees je op de The Low Countries-blog van Ons Erfdeel waar Lutgard Mutsaers in haar bijdrage Dylan’s Kin in the Lowlands stelt:

Most of the music made by Belgian and Dutch singer-songwriters in the American folk and blues tradition would not have existed without Dylan. Even though artists are reluctant to talk about their influences and mentors out of fear of revealing themselves as imitators, many of them have Dylan lurking in the background. He hides in the sources of their inspiration, the length of the numbers, the (in)comprehensibility of the words, the freedom of expressing one’s opinion, the criticism of the madness of the moment, the credibility of the person who sings. The idiosyncratic Dylan has always remained the same self-willed man, with an intuitive aversion to rigidity and predictability. Pop artists following in Dylan’s wake sought out their own paths in the light of Dylan’s revelations. With such a powerful model it is extremely difficult to step out of his shadow.

Update 10 december 2016: Banquet Speech Bob Dylan door de Amerikaanse ambassadrice in Zweden. Patti Smith eerde Bob Dylan ‘geëmotioneerd en overdonderd’ op de uitreiking van de Nobelprijzen met A hard rain’s a gonna fall :

Liebster award

Door Wouter van Heiningen  werd ik genomineerd voor een Liebster award. Waarvoor mijn hartelijke dank. liebster-award

Dit zijn de voorwaarden voor deze award:

Regels

  1. List 11 facts about yourself
  2. Answer the 11 questions the blogger who nominated you left
  3. Ask 11 new questions for those you nominate
  4. Choose 11 bloggers with less than 200 followers to nominate
  5. Go to each bloggers page and let them know about the award
  6. Thank the person who nominated you and link back to their blog

Feiten over mezelf

1.Ik las als kind vaak stiekem in bed met een zaklampje onder de deken.

2.Ik was 16 in het legendarische jaar ’68 en werd tijdens de studentenrevolte in de Leuvense straten druipnat gespoten door de politie.

3.Ik ontdekte in ’72  de Welshe dichter Dylan Thomas’ en was weg van zijn hoorspel ‘Under Milkwood’.

4.Ik luisterde Bob Dylans ‘The times they are achangin’ kapot en Boudewijn de Groots ‘Eenzame fietser’.

5.Ik was gek van London en de YMCA.

6.Ik kreeg twee prachtige zonen

7.Ik verkende bijna alle hoofdsteden van Europa.

8.Het onderwijs bleef veertig jaar mijn werkterrein.

9.Met een boek in de leeshoek, dat  is opperste gelukzaligheid.

10.Ik miste geen aflevering van de Deense serie ‘Borgen’

11.Voor mij is het glas altijd halfvol!

Vragen van Wouter

1. Poëzie of proza? Beide maar poëziebundels koester ik meer.

2. Publiceren of voordragen? Eerder publiceren al heb ik inmijn loopbaan als lerares ook vaak voorgedragen.

3. Pen of PC? Pen voor lekker ouwerwets briefschrijven; PC voor alle digitale communicatie.

4. Lezen of luisteren? Beide maar ik luister bijzonder graag naar interessante radio-interviews en dichters die uit hun werk voordragen.

5. Waarom is poëzie belangrijk? Omdat ze een daad is van verzet tegen 101 dingen: te vlug aan de dingen voorbij leven, te grote zakelijkheid, oppervlakkigheid, te veel aandacht voor hebben, te veel rat race…

6. Welke (nog relatief onbekende) dichter verdient een oeuvreprijs? De in Mechelen in april 2009 overleden Dirk Verbruggen

7. Wat is een goede prijs voor een poëziewedstrijd? 7 daguitstappen naar 7 poëtisch plekken die zo inspireren dat ze 7 nieuwe gedichten opleveren.

8. Welke stad zou je graag bezoeken? Havanna

9. Over welk onderwerp in relatie tot poëzie zou ik op mijn blog kunnen schrijven? De dichter en zijn verzet tegen…

10. Ik schrijf want ik? … wil me uitspreken en delen.

11. Wat is je favoriete dichter? Herman De Coninck zoals ingeleid en verzameld door Kristien Hemmerechts in Geef me nu eindelijk wat ik altijd al had

Vragen voor wie ik nomineerde voor de Liebster Award:

1. Waarom begon u een weblog?

2. Hoe belangrijk vindt u de taal van uw blogposts?

3. Beeld of tekst: wat geniet uw voorkeur?

4.Wat doet fictie met u?

5.Als u non-fictie leest, wat leest u dan vooral?

6.Wat vindt u van de functie ‘stadsdichter’?

7.Koopt en/of leest u wel eens poëzie?

8. Hoe belangrijk is theater voor u?

9. Laat u zich beïnvloeden door bepaalde recensenten?

10.Wanneer kan volgens u een werk het label ‘klassieker’ krijgen?

11.Zal het e-boek volgens u het printboek uit de markt duwen?

.

%d bloggers liken dit: