Herman Van Rompuy en Connie Palmen in ‘Eeuwigh gaat voor Oogenblick’

Herman Van Rompuy en Connie Palmen (auteur van o.a. Logboek van een onbarmhartig jaar, I.M. , Lucifer) in gesprek met Antoine Bodar in ‘Eeuwigh gaat voor Oogenblick’. De titel van het RKK – programma is ontleend aan Vondels gedicht ‘Constantijntje’.  Priester Antoine Bodar gaat op zoek naar de Eeuwige dimensie in het leven van mensen. Beide geïnterviewden hebben het over zingeving, geloof, openbaarheid en openbaring.

%d bloggers liken dit: