De Lipsewandeling in Haacht (Tildonk) – Recreational walking route | RouteYou

De Lipsewandeling in Haacht (Tildonk) – Recreational walking route | RouteYou.

Niet dat ik per se bij oorlogsherinneringen wil blijven hangen maar doen alsof het allemaal geen feit geweest is, is evenmin een optie. Al is deze laatste houding dezer dagen amper mogelijk. Niet alleen in de Westhoek ook in eigen streek, Vlaams-Brabant, had de bevolking met een onverbiddellijke en meedogenloze agressor te maken die in snel tempo wou oprukken naar Frankrijk. Mijn grootouders – eveneens hier geboren en getogen – waren bij de inval op 4 augustus 1914 twaalfjarigen, net van school af. Zo ging dat in die dagen. Vandaag krijg ik de kans om precies te weten hoe in deze streek militairen en burgerbevolking de inval probeerden af te weren, zich probeerden te verdedigen. Daarom trok ik op 11 november naar Tildonk, deelgemeente van Haacht. De bovenstaande wandeling voert langs verschillende herdenkingsplekken van zowel WO I als WO II. Aan het kanaal Leuven-Dijle werd flink strijd geleverd. Na de wandeling bezocht ik het Belevingscentrum ’14 -’18 in het ursulinenklooster – Engelenburcht – aan de Kruineikestraat 5 en ontdekte hoe hier op interactieve manier historische personen, levensverhalen, anekdotes je getuige maken van de gebeurtenissen in die dagen, in onze streek en in ons land. Het is een prachtig informatiecentrum, afgestemd op groot en klein, in een site die bijzonder veel te lijden kreeg onder de bezetting.

De Groote Oorlog in Kampenhout (Buken) – Dag van de Trage Weg 2014 – Recreatieve wandelroute | RouteYou

De Groote Oorlog in Kampenhout (Buken) – Dag van de Trage Weg 2014 – Recreatieve wandelroute | RouteYou.

IMG_1016Onder het waakzame oog van Burgemeester, Schepenen en Gemeenteraadsleden en begeleid door een gids wandelden we gisteren een 8.5 km lange tocht door deelgemeente Buken – zwaarst getroffen in WO I – en openden we een trage weg die de woonkern van Buken voortaan zal verbinden met  het gehucht Wilder.

Het inschakelen en ecologisch inrichten van trage wegen als alternatieve infrastructuur is een kans om mobiliteit te combineren met natuurverbinding, maar ook met duurzaam toerisme en erfgoedontsluiting.

Milieuverantwoord productgebruik

In Kampenhout worden de trage wegen opengesteld voor het publiek. Ze worden zelden (her)ingericht. De ecologische draagkracht van de trage wegen is zo groot in Kampenhout dat het bestuur er voor gekozen heeft om de trage wegen zijn natuurlijke charme te vrijwaren. Waar het echt nodig is, wordt er gekeurd breekpuin gebruikt om de wegen te verharden.

Ecologische verbindingen

Trage wegen zijn, zeker in Kampenhout, ook van belang voor natuurontwikkeling. Trage wegen zorgen voor een ecologische verbinding tussen natuurgebieden, waardoor tal van planten en dieren zich kunnen verspreiden over een groter gebied. Daarnaast zijn trage wegen een specifieke biotoop voor verschillende planten en insecten wat de biodiversiteit in de gemeente alleen maar verbetert.

Milieu en mobiliteit

In het nieuwe duurzame scenario van het mobiliteitsplan van de gemeente Kampenhout staan de trage wegen centraal voor de zwakke weggebruikers. Heel wat trage wegen maken een verbinding tussen en naar dorpskernen.
Het doel hierbij is om een invulling te geven aan de missing links of een alternatief te bieden voor onveilige routes voor de zwakke weggebruikers in het huidige wegennet.

Trage wegen zijn veilige verbindingen voor zachte weggebruikers. Trage wegen bieden, zeker voor korte afstanden, een alternatieve en verkeersveilige route voor bijvoorbeeld schoolgaande kinderen.
Trage wegen die daartoe voldoende uitgerust zijn, kunnen het fietsnetwerk verder aanvullen. Zij kunnen ingeschakeld worden als missing link of als veiliger alternatief voor een drukke weg of voor recreatieve doeleinden.

Het gemeentebestuur neemt deel aan tal van acties om ‘duurzame mobiliteit’ te promoten, luchtvervuiling te verminderen en CO2-uitstoot en energieverspilling tegen te gaan, zoals met de acties ‘Met belgerinkel naar de winkel’, ‘Ikkyoto’, ‘Week van de mobiliteit’, … Het bekendmaken en stimuleren van het gebruik van trage wegen helpt om deze acties te ondersteunen. Het gemeentebestuur heeft in 2009 het Lokaal Kyoto Protocol ondertekend. De CO2-uitstoot moet met zo’n 7.5% verminderen. Om duurzame verplaatsingen te promoten is het openmaken van trage wegen en de deelname aan acties (zoals eerder vermeld) de beste combinatie. bron: www.kampenhout.be

%d bloggers liken dit: