De regel van drie en de eigenlijke betekenis van de Driekoningen | The Economist

20141220_TKP002_0

In een artikel over de kleurrijke en populaire geschiedenis van het bijbelse driekonin-genverhaal staat The Economist stil bij de eigenlijke betekenis van het getal drie in dit verhaal. To a scene that would otherwise verge on the gloomy—a hazardous birth, a stroppy landlord, a derelict stable, uncouth shepherds—they add glitter and mystery *, zo luidt het. Want alleen zij en niet de herders waren met drie. De Driekoningen – Melchior, Balthazar en Gaspar – positioneerden zich als opmerkelijke karakters en zijn dat ook in seculiere tijden gebleven. Maar wie zich hierdoor beroofd voelt van de mystieke betekenis van de koningen, zo besluit The Economist: er is een diepere dimensie bij de regel van drie in overweging te nemen:

For three encompasses everything: past, present, future; here, there, everywhere; earth, sea and air; positive, negative, neutral; this, that and the other. Through these trinities the kings, who might be any Tom, Dick or Harry, wander in search of answers (yes, no, maybe) to mysteries even older than that of Father, Son and Holy Ghost: the birth of light, the dawn of life and the primacy of love.

Christmas characters: The rule of three | The Economist.

Epifanie

DriekoningenHet begrip ‘epifanie’ verwijst in onze christelijke traditie naar de Openbaring aan de Drie Koningen uit het Oosten. In de kunst en de literatuur kreeg dit begrip de afgeleide betekenis van ‘een plotselinge, verwarrende openbaring’. Het is op een dag als vandaag, ‘Driekoningen’, dat het gedicht van T.S. Eliot  ‘The Journey of the Magi’ mij telkens weer in herinnering wordt gebracht. Ik las het voor het eerst als jonge studente aan de unief in de colleges van mijn professor Engelse literatuur, Herman Servotte. Het werd één van mijn lievelingsgedichten. De inhoud van het gedicht vertrekt vanuit het Bijbelverhaal maar legt gaandeweg het traject van een universele spirituele zoektocht bloot. Het alludeert op de moeilijkheden die ermee gepaard gaan en de verwarring en twijfel waar de spirituele reiziger aan ten prooi kan zijn. De symboliek is rijk en diepgaand. Het verwijst ook naar een keerpunt in T.S. Eliots leven. Het gedicht werd vaak geanalyseerd en van commentaren voorzien en staat als een monument in de wereldpoëzie.

%d bloggers liken dit: