Ester Naomi Perquin sleept de Herman De Coninckprijs 2018 in de wacht

De Herman De Coninckprijs zag er dit jaar anders uit dan vorige jaren.  In plaats van een aparte debuut-, jury- en publieksprijs is er maar één prijs.

Ester Naomi Perquin – foto: VRT NWS

MEERVOUDIG AFWEZIG van Ester Naomi Perquin is de winnaar van de Herman de Coninckprijs 2018, zo maakte juryvoorzitter Jeroen Dera bekend tijdens de feestelijke poëziesoirée in de Antwerpse Arenbergschouwburg. De prijs van € 7.500 gaat dus naar de huidige Nederlandse Dichter des Vaderlands.

DE JURY OVER MEERVOUDIG AFWEZIG

In Meervoudig afwezig van Ester Naomi Perquin worden dagelijkse, herkenbare ervaringen door een bijzondere manier van kijken subtiel verschoven, wat tot schitterende poëzie leidt. Perquin schrijft met een groot poëticaal bewustzijn en slaagt er bij elk afzonderlijk gedicht in om een pointe af te leveren die nog lang in het hoofd van de lezer blijft spoken. Haar gedichten zijn nuchter én ontroerend, en geven bovenal plaats aan een transcendentie die nauwelijks in woorden te vangen is. Intussen leidt die filosofische zoektocht, waarin het spanningsveld tussen aanwezigheid en afwezigheid centraal staat, er nooit toe dat Perquins poëzie cerebraal of afstandelijk wordt. In deze bundel gaan intelligente analyses en toegankelijk moeiteloos samen – een verdienste van jewelste.

De jury koos dit jaar zelf ook nog een “Beste Gedicht”, en dat is  “Aan het begin van de avond” van Nachoem Wijnberg.

Meer info over de Herman De Coninckrijs: www.hermandeconinckprijs.eu

%d bloggers liken dit: