Fietslus (fietsknooppunten) langs zeven waterlopen in het Mechels Rivierenland – Recreatieve fietsroute

Fietsen langs rivieren als de Dijle, de Nete, de Rupel, de Zenne bij 9°C tegen de snijdende noordoostenwind in, staat garant voor een fysieke oefening die kan tellen maar ook voor het euforische gevoel van bevrijding van alle mogelijke stress en gedachtespinsels. Het Mechels Rivierenland biedt op de koop toe ongeëvenaard natuurschoon met ontelbare onbekende en bekendere groene plekken. Een lust voor het oog en de geest!

Hanswijkhoeve – Mechels Broek – Muizen (B)
De Nete – Rumst (B)
De Dijle waar ze noordwaarts samenvloeit met de Rupel en de Nete – Mechelen (B)
De Zenne nabij het Zennegat – Heffen (B)

Bron: Fietslus (fietsknooppunten) langs zeven waterlopen in het Mechels Rivierenland – Recreatieve fietsroute

Knooppuntenwandeling Den Battelaer – Heffen – Recreatieve wandelroute | RouteYou

Den Battelaer is een oud overstomingsgebied tussen de Zenne en het kanaal Leuven-Dijle. Ooit stroomden rivieren meanderend door dit landschap tussen Mechelen en Rumst. Dijle en Zenne stromen samen en even verder komt de Nete deze rivier vervoegen en wordt het de Rupel. Vanaf de 10de eeuw begon onder invloed van kloosters het indijken en ontstonden polders. Die werden honderden jaren kleinschalig beheerd door plaatselijke landbouwers. Gras was de voornaamste teelt, want dat was de brandstof voor de paarden, de auto avant la lettre. Het land was nat en afvoer van water ging moeilijk. Langzaam aan werd de eb- en vloedwerking sterker, rechttrekken van de rivier en inpoldering versterkten dat proces. Dijken moesten verhoogd en verbreed tot het eigenlijk niet meer ging. Enkele serieuze overstromingen dwingen de overheid tot maatregelen: het Sigmaplan. Aan het Zennegat ontstond een afgesneden bocht doordat de Dijle rechtgetrokken werd: een oude Dijlearm. Natuurpunt zette daar een project rond op. Ondertussen zijn de Sigmawerken aan de gang en wordt heel dit gebied een gecontroleerd overstromingsgebied. Want door de rivier meer ruimte te geven worden de pieken van het hoogwater bij vloed afgevlakt. Een bescherming tegen overstroming. Aan de Oude Dijlearm zal het vloedwater twee keer per dag door grote buizen binnenstromen, en zo ontstaat een slikken en schorrengebied. Voor water- en moerasvogels zal dit een schitterend natuurgebied worden. We kijken er naar uit! Den Battelaer zelf is een mooie samenwerking tussen een natuurvereniging en een overheid. Het OCMW van Mechelen gaf de percelen in Den Battelaer aan Natuurpunt in beheer. Samen met andere natuurgebieden realiseren ze zo een groene gordel rond Mechelen. bron: Natuurpunt vzw

Vertrek & aankomst: parking De Zennehoeve, Hooiendonkstraat, 109, 2801 HEFFEN

Bron: Knooppuntenwandeling Den Battelaer – Heffen – Recreatieve wandelroute | RouteYou

%d bloggers liken dit: