Mijn Strijd 3 – Zoon – Karl Ove Knausgård *****

downloadZoon (Min Kamp.Tredje bok) het derde boek in de reeks Mijn Strijd van de Noorse schrijver Karl Ove Knausgård dat in 2013 naar het Nederlands werd vertaald voor De Geus door Paula Stevens,  begint op wat ongebruikelijk afstandelijke manier. De auteur herinnert zich uit de tijd – augustus 1969 – dat het jonge gezinnetje van Oslo naar Tromøya in Zuid-Noorwegen verhuist natuurlijk niets. Hij was immers de acht maanden oude baby die  op dat ogenblik in de kinderwagen zat. Het is via foto’s uit het familiearchief dat de volwassene zich zijn peuter- en kleutertijd probeert te herinneren. De filosofische vraag waarom sommige gebeurtenissen haarscherp in zijn geheugen gegrift zijn en andere, eveneens belangrijke, er compleet uit verdwenen zijn, houdt hem regelmatig bezig. Het verhaal komt pas goed op gang en krijgt een prettige dynamiek op het ogenblik dat de schoolleeftijd aanbreekt, dat de herinneringen glashelder en levendig worden. Knausgård kruipt helemaal in de jonge Karl Ove en weet een bijzonder authentiek beeld neer te zetten van zichzelf als tweede zoon in een Noors  gezinnetje in de jaren zeventig. We krijgen minutieus gedetailleerde beschrijvingen van de omgeving, het weer, de buren, de vrienden, de ouders en van wat de introverte Karl Ove denkt en hoe hij sociaal, psychisch, fysiek en seksueel evolueert. Beschrijvingen wisselen af met pittige kinder- en tienerdialogen. Geen van de vorige boeken, Vader en Liefde, was in staat mij zo hartelijk te laten lachen. De spanning wordt vaak meesterlijk opgebouwd bij de beschrijving van het onvoorstelbaar gevaarlijke kattenkwaad dat wordt uitgehaald en waar ze soms mee wegkomen maar dat ook regelmatig en onvermijdelijk eindigt in de keiharde autoritaire straf van vader Knausgård, de angst in huis. Het boek eindigt met de verhuis van het gezin naar Kristiansand aan het einde van Karl Oves eerste jaar middenschool. Zijn broer Yngve, de eerste die in opstand komt tegen vader Knausgårds beslissingen, gaat niet mee, blijft ter plaatse op kamers wonen en zal er zijn laatste jaar gymnasium afwerken. Zoon legt eens te meer de strijd bloot die Karl Ove levert om tegelijk de beste te zijn en er toch bij te  horen, om met de anderen rekening te leren houden, om via alle wederwaardigheden zichzelf en het leven beter te leren kennen. Knausgård doet dit in een taal en stijl die niet gespeend is van humor, met een buitengewone zin voor detail en zintuigelijkheid en met soms pijnlijke oprechtheid.

ISBN: 9789044524994-Aantal blz:448-Versch. datum: 2013-03-01
Oorspr. titel: Min kamp.Tredje bok-Genre: Vertaalde literaire roman
Oorspr. taal: Noors-Vertaler: Paula Stevens- uitgeverij DE GEUS

Mijn Strijd 1 – Vader – Karl Ove Knausgård *****

download (3)Min kamp. Første bok (2010) vertaald naar het Nederlands door Marianne Molenaar als Vader opent met de zin ‘Voor het hart is het leven simpel: het slaat zolang het kan. Dan stopt het.’ Meteen volgt een beschrijving van de fysieke verschijnselen die het hart en het lichaam gaan vertonen wanneer de ‘pompende beweging’ van dat hart ophoudt. ‘Immers op hetzelfde moment dat het leven het lichaam verlaat, behoort het lichaam tot het dode.’ De beschouwingen over de dood waarmee het eerste deel van start gaat o.a de vraag waarom we de dood toedekken, verbergen, brengen de lezer bij een punt in de auteur zijn leven waarop hij in staat is stil te staan bij de relatie met zijn vader, familie en vrienden en die relatie blijkt er één te zijn van angst en onbegrip. Karl Ove is eenzaam en past zich op verregaande wijze aan aan wat de anderen van hem verlangen, stelt zich in sociaal contact erg timide op en analyseert deze levenshouding tot in de kleinste details. Een ongewoon veeleisende, afstandelijke vader ligt aan de basis van zijn gevoel van ontoereikendheid. Dat hij dan in 2009 op een ogenblik in zijn leven waarop hij alles heeft om gelukkig te zijn dat eigenlijk niet is en op de koop toe midden in een writer’s bloc is beland,  confronteert hem met de vraag naar de betekenis van zijn bestaan.  De dood van zijn vader in 1998 – waarover het tweede deel van het boek handelt – en het daaromtrent verdrongen verdriet dat pas in 2009 al schrijvend naar de oppervlakte kan worden gebracht, deblokkeert hem tevens als schrijver. Karl Ove heeft een ambivalente houding ontwikkeld tegenover zijn vader en wordt heen en weer geslingerd tussen emotionele uitersten bij de verwerking van dit verlies. Gedetailleerd vertelt hij over de natuurmystieke momenten die hem te beurt vallen, over zijn hang naar ritueel, over wat poëzie met hem doet, over zijn enigmatische kunstbeleving. De schroomvolle tederheid in de omgang met oma die de eerste getuige was van de dood van zijn vader en wiens huis hij samen met zijn oudere broer Yngve een grondige opruim- en poetsbeurt geeft terwijl ze hun eigen verdriet proberen te verwerken, is aandoenlijk eerlijk en oprecht. Vader is sterker, authentieker en ontroerender dan Liefde. Een absolute aanrader.

ISBN: 9789044524529 – Aantal blz: 448 – Versch. datum: 2012-10-01 – Oorspr. titel: Min kamp. Første bok – Genre: Vertaalde literaire roman – Oorspr. taal: Noors – Vertaler: Marianne Molenaar – DE GEUS

Mijn Strijd 2 – Liefde – Karl Ove Knausgård ****

download (1)‘Je ziet soms dat in biografieën de vervelende gebeurtenissen en onaangename eigenschappen worden weggepoetst. Ik wilde juist de mens achter de schrijver laten zien, met al zijn gebreken en nare kanten’, aldus Knausgård in een interview met Guus Bauer op Literatuurplein. In het derde deel van Min kamp (Mijn Strijd) dat in de Nederlandse vertaling de titel Liefde kreeg, heeft de auteur het over zijn scheiding van Tonje, de verhuis van het Noorse Bergen naar het Zweedse Stockholm, de nieuwe relatie met Linda, de combinatie van vaderschap en schrijverschap, zijn relatieperikelen, de verhuis met het hele gezinnetje naar Malmö. Wat doet zo’n autobiografische roman van 602 blz. met je als er niets uit dat leven wordt ‘weggepoetst’? [foto: cobra.be]

Je leest de roman niet in één ruk uit hoewel de vorm – associatieve bewustzijnsstroom – je stuctureel geen adempauze laat. Als lezer laveer je tussen fascinatie, irritatie, verveling, verontwaardiging, bewondering, herkenning, sympathie en antipathie, schaamte en nieuwsgierigheid. Het succes van Knausgård is te zoeken, denk ik, in het feit dat we in onze internet-, fb-, realitytv-wereld tot stiekeme gluurders zijn verworden, zij het dan van een vaak gepolijste ideale wereld. Het authenticiteitsgehalte van deze roman maakt  daarentegen echte emoties los, choqueert soms maar raakt vooral door eerlijke zelfanalyse. Bovendien is Knausgård een onderhoudende,  vlotte verteller. Sommige passages zijn reële reclameplaatjes voor het groene, natuurlijke Noorwegen. Hem volgen in het openbaar vervoernetwerk en de straten van Stockholm en omgeving is er zelf weer reiziger worden. Over zijn schouder meeluisteren als hij in de cafés van dezelfde stad met vriend Geir afspreekt,  is getuige zijn van boeiende, diepgravende vriendschapsgesprekken. Mee de boekenwinkels induiken als hij leesvoer zoekt, is te weten komen waarom hij juist dit soort roman schreef. Hem het huishouden zien beredderen en de buggy met kroost door Stockholms en Malmös straten en parken  duwen, is aanvankelijk vertederend maar krijgt een scherpe wraakkant op het ogenblik dat het huismoederen zijn schrijven in de weg gaat staan. Kortom, Knausgård onopgepoetst.

Liefde, geen roos zonder kwetsende doornen dus. De andere delen uit de romancyclus Mijn Strijd, door Marianne Molenaars voor uitgeverij De Geus naar het Nederlands vertaald als Vader en Zoon, zullen alleszins de komende tijd mijn leeshonger stillen.

Een passage uit Liefde:

Hoewel er sinds die tijd veel veranderd was in mijn leven, was mijn verhouding tot gedichten dezelfde gebleven. Ik kon ze lezen, maar ze ontsloten zich nooit voor me en dat kwam omdat ik daar geen ‘recht’ op had: ze waren niet voor mij bestemd. Deed ik een poging tot toenadering, dan voelde ik me net een bedrieger en ik werd ook altijd ontmaskerd, want wat ze altijd weer zeiden, die gedichten, was: wie denk je wel dat je bent om hier zomaar binnen te stappen? Dat zeiden de gedichten van Osip Mandelstam, dat zeiden de gedichten van Ezra Pound, dat zeiden de gedichten van Gottfried Benn, dat zeiden de gedichten van Johannes Bobrowski. Je moest het verdienen om ze te kunnen lezen.[…] De consequenties namelijk van het feit dat de gedichten zich niet voor me ontsloten waren namelijk groot, veel groter dan alleen van een literair genre buitengesloten te zijn. Het velde ook een oordeel over me. De gedichten keken een andere werkelijkheid binnen, of zagen de werkelijkheid op een andere manier, die waarachtiger was dan deze, en dat het vermogen te zien niet iets was wat je kon leren, maar iets waar je wel of niet over beschikte, veroordeelde mij tot een leven in trivialiteit, ja, maakte mij tot een triviaal persoon. De pijn over dat inzicht was groot. En strikt genomen bestonden er slechts drie mogelijke reacties op. De eerste was het voor jezelf toe te geven en te accepteren. Ik was een doodgewone man die een doodgewoon leven zou leiden, die zin ontleende aan de positie waarin ik me bevond en verder niet. […] De tweede was om het totaal te ontkennen door tot je te zeggen dat je het in je had, maar dat het er alleen nog niet uit was gekomen en vervolgens een leven te leiden in dienst van de literatuur, als recensent, als medewerker aan de universiteit, als schrijver, want het was absoluut mogelijk je in die wereld drijvende te houden, zonder dat de literatuur zich ooit voor je ontsloot. […] Een derde methode die erop aankwam het hele probleem van de hand te wijzen, was dan ook de beste. Er bestaat niets hogers. Er bestaat geen geprivilegieerd inzicht. Niets is beter of waarachtiger dan iets anders. […] Het belangrijkste was dat er geen onoverbrugbare kloof bestond tussen hen die het hadden en hen die het niet hadden, hen die zagen en hen die niet zagen. In plaats daarvan was het een gradatie binnen een en hetzelfde scala. Dat was een dankbare gedachte en het was niet moeilijk er argumenten voor te vinden,[…]. […] het gevoel dat ik had buiten het wezenlijke te staan, buiten het belangrijkste, buiten wat het bestaan in wezen uitmaakte. Of dat een romantisch gevoel was of niet, speelde geen rol. Om de pijn die het veroorzaakte te doven, had ik me op alle drie manieren uitvoerig verdedigd en er gedurende lange periodes in geloofd, vooral in de laatste. En die hield in dat mijn voorstelling  van de kunst als plek waar het vuur van de waarheid en de schoonheid brandde, de laatste plek waar het leven zijn ware gezicht kon tonen, verwrongen was. Maar af en toe brak het inzicht door. Niet in de vorm van gedachten want daar bestonden tegenargumenten voor, maar in de vorm van gevoel. Dan wist ik met heel mijn hart dat het een leugen was dat ik mezelf bedroog. Dat was de situatie toen ik die middag in maart 2002 in het portiek van het gebouw van de Zweedse schrijversvereniging in Stockholm in Fioretos’ vertaling van Hölderlins laatste hymnen stond te bladeren. O, ik armzalige. [blz 147 – 150]

ISBN: 9789044522044 – Versch. datum: 2012-09-01 – Oorspr. titel: Min kamp. Andre bok – Genre: Vertaalde literaire roman – Oorspr. taal: Noors-Vertaler: Marianne Molenaar – Uitgeverij: De Geus – Prijs: 25€
%d bloggers liken dit: