Eupen (B), hoofdstad van de Duitstalige Gemeenschap

Een verkennende luswandeling door de bovenstad

Grenz -Echo in een voormalige lakenkoopmanswoning aan de Marktplatz – foto: frie peeters

Toen Eupen voor het eerst in 1213 vernoemd werd, behoorde het toe aan het kleine Groothertogdom Limburg (Limbourg); na de Slag bij Worringen (1288) komt Limburg bij het Hertogdom Brabant en deelt het gedurende meer dan 500 jaar de wisselende geschiedenis van Brabant en van wat later België zal worden. De heersers in Brabant waren: Bourgondië vanaf 1387, Oostenrijk vanaf 1477, Spanje vanaf 1555, opnieuw Oostenrijk vanaf 1714 en Frankrijk vanaf 1794. Met de nederlaag van Napoleon in Waterloo en het daaropvolgende Congres van Wenen (1814-1815) werd het voormalige Hertogdom Limburg verdeeld waarbij het oostelijke deel (met Eupen) aan Pruisen werd toebedeeld. Met het Verdrag van Versailles (1919-1920), dat WO I afsloot, werd de staatsgrens opnieuw naar het oosten verlegd. Op die manier werd het oostelijke deel van het voormalige Hertogdom Limburg Belgisch grondgebied, met een korte Duitse inname van mei 1940 tot september 1944. Eupen bezit nog talrijke goed bewaarde koopmanswoningen uit de 18de eeuw. Deze gebouwen getuigen van de economische welvaart die de stad heeft gekend dankzij de wereldwijde expansie van de bloeiende lakennijverheid.

Der Clown: das Wahrzeichen des Eupener Karnevals – foto: frie peeters

Wie Eupen zegt zegt natuurlijk ook carnaval. Vermoedelijk is het carnaval in Eupen zo oud als Eupen zelf. In 1696 was er de eerste juiste berichtgeving over het driedaags feest. Sinds de 19de eeuw oriënteerde het carnaval van Eupen zich op de gebruiken van het naburige Rijnland. De eerste bij akte vastgestelde Rosenmontagstoet met gekostumeerde groepen vond plaats in 1884. Maar pas vanaf 1948 startte het carnaval met jaarlijks georganiseerde Kappensitzungen, een Prinsenstoet en de Rosenmontagstoet.  Het Clown-standbeeld, symbool van het Eupense carnaval, draagt hier het uniform van het Eupener Knabenchor omdat zij op 25/09 in de Sint-Niklaaskerk hun concert geven.

Eupen is ook de hoofdstad van de Duitstalige Gemeenschap en telt 18.032 inwoners. In het noorden en het westen wordt zij door weilanden omgeven, in het oosten en het zuiden liggen stadsbossen en het Hertogenwoud. Merkwaardig is het feit dat de stad in twee delen is verdeeld: enerzijds in de bovenstad, die in een breed, uitspringend dal ligt, en anderzijds de benedenstad, die zich aan de oevers van de Vesder en Hill gevestigd heeft. Terwijl de benedenstad met haar oude stadsgedeelte, zich uitstrekt aan het Hertogenwoud en de terreinen van de kabelfabrieken aan de Vesder, wordt de bovenstad als inkoop- en handelsstad bestempeld. Deze wandeling gaat door de bovenstad.

Bron: Eupense luswandeling door de bovenstad – Recreatieve wandelroute | RouteYou

Doornroosje nog niet helemaal wakker gekust

Over de ontdekking van een stukje DG Kulturerbe

Kastanjedreef – Knoppenburg, Neudorf (B) – foto: frie peeters

Op weg van Raeren naar Eupen via de Neustraße, stopte ik even in buurtschap Neudorf, waar zich volgens de toeristische gids nog een burcht bevond. Groot was mijn verbazing toen ik de lange kastanjedreef inliep en er zich een  aard sprookjesslot  aan het gebladerte onttrok, omgeven langs de zuidwestelijke zijde door weidse landerijen. De oorspronkelijke naam was “Hof auf der Heyde”, maar het gebouw dat in de 16de eeuw ontstond, dankt zijn huidige naam aan de twee knopvormige uientorens, die later werden toegevoegd.

Schloss Knoppenburg (noordwestzijde), Neudorf (B) – foto frie peeters

Het imposante slot is in u-vorm gebouwd: een hoofdgebouw geflankeerd door bijgebouwen met twee grote hoektorens (zwiebeltürme) en twee kleine entreetorens. Er werd blijkbaar een eigenaar gevonden die het goed een nieuwe toekomst wil geven. Maar de restauratiepremies  worden niet zomaar toegekend. Het heeft vaak veel voeten in de aarde voor een monument de status ‘beschermd’ krijgt,  terwijl monumenten niet alleen fascinerende verhalen te vertellen hebben maar ook de levende getuigen zijn van de geschiedenis. In het geval van Knoppenburg kregen zowel gebouw als landschap die status toegekend. Het middelste gebouw, het herenhuis (19de eeuw) in classicistische stijl, kreeg sinds 2010 een grondige renovatie. De zijvleugels (16de eeuw) moeten blijkbaar nog even op hun beurt wachten. Het hele domein is 46 ha groot en omgeven door prachtige natuur. Een mooie gelegenheid om bij  verdere deskundige restauratie de verbeelding aan het werk te laten en ons misschien éénmaal per jaar even binnen te laten gluren om te bewonderen hoe de eigenaar zijn schone slaapster  weer wakker wist te kussen.

Schloss Knoppenburg (zuidwestzijde), Neudorf (B) – foto: frie peeters
%d bloggers liken dit: