Leuven huldigt nieuwe vredesambassadeurs 2014 | Pax Christi Vlaanderen

De Vrouwenraad benoemde op 14 november 2014 opnieuw een aantal vrouwen tot ‘Vredesvrouw’. Eén van gelauwerden is Maria Donvil, al jarenlang één van de actiefste vrijwilligers bij Pax Christi Vlaanderen. (1)

Vrouwen in ‘t Zwart is een wereldwijd netwerk van vrouwen dat zich inzet voor een rechtvaardige vrede en tegen oorlog, militarisme, discriminatie, homofobie, racisme, onrechtvaardigheid en alle vormen van geweld. De groep van Vrouwen in ’t Zwart Leuven houdt wekelijks een geweldloze actie in Leuven. De vrouwen voeren actie door middel van “STILLE” wakes. Stilte kan namelijk véél luider  klinken dan zoveel woorden die niet gehoord worden. Zij kleden zich in het zwart, als teken van rouw voor alle slachtoffers van geweld, discriminatie, vernietiging van mensen en natuur. Bij deze feministische acties wordt het traditioneel passieve rouwen voor de oorlogsdoden uitgebreid tot een krachtig verzet tegen de logica van oorlog en geweld.Vrouwen in ‘t Zwart Leuven is ook één van de initiatiefnemers van het Platform voor Vrede in Oekraïne, dat oproept tot een onderhandelde oplossing op basis van respect, luisterbereidheid en geweldloosheid.

Oona Wyns voerde met “Neen tegen pesten” een facebookcampagne tegen pestgedrag. Ze zette die stap als antwoord op de zelfdoding van de 13-jarige Keano in 2013. Uit zijn afscheidsbrief bleek dat (cyber)pesten één van de redenen was voor zijn dramatische beslissing. Deze gebeurtenis greep Oona, een 17-jarige scholiere uit Bredene, zo sterk aan dat ze actie ondernam. Haar facebookpagina “Neen tegen pesten”, een antipestpagina voor & door jongeren, heeft ondertussen meer dan 2300 likes. Ze sprak in klassen over cyberpesten en gaf op 12 september 2014 een ‘fuif voor verdraagzaamheid’. Ondertussen zoekt ze ook verder naar nieuwe manieren om pesten bij haar op school (en erbuiten) aan te pakken, zoals een systeem van buddy’s. (2)

(1) Maria Donvil is vredesvrouw 2014 | Pax Christi Vlaanderen.

(2) Huldiging nieuwe vredesambassadeurs – 11 december 2014 | Pax Christi Vlaanderen.

Stabat Mater Op. 58 – Antonín Dvořák – Philippe Herreweghe – Collegium Vocale Gent & Royal Flemish Philharmonic

Denkend aan de Syrische moeders, de Dwaze Moeders en alle moeders van de wereld die hun kinderen verloren in mensonterende omstandigheden dat hun aanhoudende strijd voor mensenrechten en vrede door zich te verzetten tegen onderdrukking, onrechtvaardigheid en straffeloosheid, gehoor mag vinden. De geschiedenis van de Stabat Mater – tekst en de Nederlandse vertaling door Willem Wilmink vindt u hier.

Oorlogsjournalistiek en Pax Christi: vrede is een werkwoord

De vredesbeweging Pax Christi heeft in januari haar nieuwe Ambassadeur voor de Vrede aangesteld. Elk jaar kijkt de organisatie naar mensen die zich verdienstelijk inzetten om te ijveren voor vrede of die op een aparte manier de vrede, die in vele landen ver zoek is, een gezicht geven. Vrede is een werkwoord. In 2012 vonden 141 journalisten de dood tijdens het uitoefenen van hun job. In The media’s darkest days remembered staat Lyse Doucet, BBC’s chief international correspondent, stil bij het verlies van collega-oorlogscorrespondenten en de risico’s van het beroep.

Zo kwam o.a. de zeer ervaren oorlogsjournaliste Marie Colvin vorig jaar in februari om in Syrië.

Als in de broodrij staan riskant wordt…

‘Massamoord op Syrische bakkerij – De Standaard.

%d bloggers liken dit: