Beste spirituele boek van het jaar 2017 – Rusteloosheid – Ignaas Devisch

Dat zat er echt aan te komen. Jacobine op Zondag  – een wekelijks levensbeschouwelijke praatprogramma bij KRO-NCRV – kende Ignaas Devisch’ boek Rusteloosheid de prijs van het Beste Spirituele Boek van het Jaar 2017 toe. Na zijn lezing voor de Vlaamse Academici Mechelen vorig jaar schreef ik daar een logje over. Ik nam me na de lezing voor het boek te lezen. Dat is ondertussen gebeurd en ik kan elke toekomstige lezer verzekeren dat er een sterke stimulans uitgaat van wat Ignaas Devisch schrijft.

Er zou ook al een Engelse vertaling van het boek in de pipeline zitten. Dat moet niet verwonderen want Devisch stapt moeiteloos van zijn Vlaamse roots nl. die van een intelligente bedrijvige West-Vlaamse grootmoeder die tien kinderen grootbracht op een bescheiden Vlaamse boerderij, over naar de eenentwintigste – eeuwse hectische bedrijvigheid van de hedendaagse vrouw die (betaalde) arbeid combineert met een gezin en een carrière om te besluiten dat beiden niet vergelijkbaar zijn en dat die zogenaamd ‘langzame’ tijd  ophemelen of het telkens weer voor verlangzaming pleiten hoegenaamd geen steek houdt. Want ‘om iets te bereiken is een vorm van mateloosheid nodig; dat geldt evengoed voor mijn grootmoeder die tien kinderen grootbracht als voor een uitvinder die het ene project na het andere ontwerpt.’

En om zijn hele betoog nog maar eens bondig samen te vatten: dynamisch leven en rusteloosheid kunnen leiden tot mateloosheid en mateloosheid kan leiden tot voldoening, erkenning en zelfwaarde. Het woordje ‘kan’ is hier van belang want rusteloosheid is iets helemaal anders dan onrust  en het is zeker geen maatschappelijke plicht of norm. Soms kunnen externe factoren (vb. ziekte) tot verlangzaming nopen. Het gaat er in wezen om een zinvol leven uit te bouwen, kleine of grote zinvolle projecten op te zetten met de ons beschikbare tijd en middelen.Het is pas wanneer de zinvolheid van ons handelen zoek is dat de klachten de overhand krijgen en we onze drive in wat we doen verliezen.

Brood is leven – vasten voor het Syrische volk | Pax Christi Vlaanderen

Brood is leven – vasten voor het Syrische volk | Pax Christi Vlaanderen.

Pax Christi Ambassadeur voor de Vrede - Rudy Vranckx - VRT-journalist
Pax Christi Ambassadeur voor de Vrede – Rudi Vranckx – VRT-journalist

Human Rights Watch: Government attacking bread lines (30/08/2012)

Bombardement op bakkerij in de Syrische stad Halfaya. (deredactie.be – 23/12/2012)

Terzake drukt op de pauzeknop voor Syrië (Terzake – 30 januari 2013)

Nonviolence for the Third Millennium – Simon Harak S.J.

“Als we in gemeenschap vasten gebruiken wij onze honger in zekere zin als motor voor
het streven naar vrede en gerechtigheid voor een bepaalde groep mensen, wie zij ook
zijn. We brengen de honger van degenen voor wie we vasten in de politieke entiteit en we
roepen die politieke entiteit tot een reactie op. ” pater Simon Harak, SJ

Mijn godsdienst leert mij dat men moet vasten en bidden, telkens wanneer er een nood
is die men niet kan lenigen.” Mahatma Gandhi

%d bloggers liken dit: