Doornroosje nog niet helemaal wakker gekust

Over de ontdekking van een stukje DG Kulturerbe

Kastanjedreef – Knoppenburg, Neudorf (B) – foto: frie peeters

Op weg van Raeren naar Eupen via de Neustraße, stopte ik even in buurtschap Neudorf, waar zich volgens de toeristische gids nog een burcht bevond. Groot was mijn verbazing toen ik de lange kastanjedreef inliep en er zich een  aard sprookjesslot  aan het gebladerte onttrok, omgeven langs de zuidwestelijke zijde door weidse landerijen. De oorspronkelijke naam was “Hof auf der Heyde”, maar het gebouw dat in de 16de eeuw ontstond, dankt zijn huidige naam aan de twee knopvormige uientorens, die later werden toegevoegd.

Schloss Knoppenburg (noordwestzijde), Neudorf (B) – foto frie peeters

Het imposante slot is in u-vorm gebouwd: een hoofdgebouw geflankeerd door bijgebouwen met twee grote hoektorens (zwiebeltürme) en twee kleine entreetorens. Er werd blijkbaar een eigenaar gevonden die het goed een nieuwe toekomst wil geven. Maar de restauratiepremies  worden niet zomaar toegekend. Het heeft vaak veel voeten in de aarde voor een monument de status ‘beschermd’ krijgt,  terwijl monumenten niet alleen fascinerende verhalen te vertellen hebben maar ook de levende getuigen zijn van de geschiedenis. In het geval van Knoppenburg kregen zowel gebouw als landschap die status toegekend. Het middelste gebouw, het herenhuis (19de eeuw) in classicistische stijl, kreeg sinds 2010 een grondige renovatie. De zijvleugels (16de eeuw) moeten blijkbaar nog even op hun beurt wachten. Het hele domein is 46 ha groot en omgeven door prachtige natuur. Een mooie gelegenheid om bij  verdere deskundige restauratie de verbeelding aan het werk te laten en ons misschien éénmaal per jaar even binnen te laten gluren om te bewonderen hoe de eigenaar zijn schone slaapster  weer wakker wist te kussen.

Schloss Knoppenburg (zuidwestzijde), Neudorf (B) – foto: frie peeters

De eeuwenoude ‘Töpferei’ van Raeren

Over een pittoresk dorp, de pottenbakkerij en de geneugten van het pure landleven.

Raeren (B) – foto: frie peeters

De geografische ligging van Raeren wordt bepaald door het Hertogenwoud in het zuidoosten van het grondgebied van de gemeente. Het Hertogenwoud vormt zelf de noordoostelijke rand van het beschermd natuurgebied de “Hoge Venen”. Ook op het grondgebied van de gemeente Raeren vinden we enkele delen van dit voor Europa unieke hoogveengebied. Geologisch gezien behoren de dorpen Hauset en Eynatten tot het “Land van Herve” en moeten we Raeren veeleer onderbrengen bij het “Ardens Massief”.

Raeren (B), buurtschap Born – foto: frie peeters

Het weidelandschap tussen de verschillende dorpen wordt gekenmerkt door heggen en de beken Iter, Periol en Göhl, die zich doorheen het landschap slingeren. Vooral in Raeren is nog duidelijk de vroegere structuur met buurtschappen van het uitgestrekte dorp met zijn verspreide bewoning te zien. Tussen de vroegere nederzettingen lopen talrijke, goed onderhouden voetpaden, die voor een snelle en gemakkelijke wandelverbinding zorgen. Die veldwegen worden vandaag als wandelpaden gebruikt. De verbindingswegen zijn voor het grootste deel bebouwd, maar bieden op veel plaatsen een mooi uitzicht op het achterliggende, heuvelachtige weidelandschap.

Keramiekmarkt – Raeren (B) – foto: frie peeters

Elk jaar vindt er gedurende het tweede weekend van september (het Open Monumentenweekend ) aan de burcht – tevens Töpfereimuseum – een grootse EU-regio Keramiekmarkt plaats.

Töpfereimuseum – Raeren (B) – foto: frie peeters

De Burcht, Huis Zahle Pohl en het gebied tot de Mühlenstraße behoren tot het buurtschap Born; het vormde de oorsprong van Raeren, eigenlijk “Alt Raeren”. Van de in totaal 28 pottenbakkers die hier leefden, woonden er ten tijde van de hoogconjunctuur van de pottenbakkerij, in Born alleen al 10.

Avondstemming bij de B&B met zicht op Raeren (B) – foto: frie peeters

 

Bron: Recreatieve wandelroute: Raerense luswandeling ‘Rund um Born’

 

%d bloggers liken dit: