De regel van drie en de eigenlijke betekenis van de Driekoningen | The Economist

20141220_TKP002_0

In een artikel over de kleurrijke en populaire geschiedenis van het bijbelse driekonin-genverhaal staat The Economist stil bij de eigenlijke betekenis van het getal drie in dit verhaal. To a scene that would otherwise verge on the gloomy—a hazardous birth, a stroppy landlord, a derelict stable, uncouth shepherds—they add glitter and mystery *, zo luidt het. Want alleen zij en niet de herders waren met drie. De Driekoningen – Melchior, Balthazar en Gaspar – positioneerden zich als opmerkelijke karakters en zijn dat ook in seculiere tijden gebleven. Maar wie zich hierdoor beroofd voelt van de mystieke betekenis van de koningen, zo besluit The Economist: er is een diepere dimensie bij de regel van drie in overweging te nemen:

For three encompasses everything: past, present, future; here, there, everywhere; earth, sea and air; positive, negative, neutral; this, that and the other. Through these trinities the kings, who might be any Tom, Dick or Harry, wander in search of answers (yes, no, maybe) to mysteries even older than that of Father, Son and Holy Ghost: the birth of light, the dawn of life and the primacy of love.

Christmas characters: The rule of three | The Economist.

%d bloggers liken dit: