Hij denkt, zij ook – Over vrouwelijke filosofen – Christophe Van Eecke | VAM

Donderdagavond een lezing van Christophe Van Eecke, filosoof en schrijver, bijgewoond die georganiseerd werd door de Vlaamse Academici van Mechelen. “Denkende vrouwen zijn gevaarlijk: dat werd althans lange tijd gedacht. In de 20ste eeuw hebben vrouwen echter hun plaats veroverd in de filosofie. In deze voordracht staat Christophe van Eecke stil bij een aantal dames die ons in hun denken een aantal instrumenten aanreiken om de relatie tussen mens en wereld beter te begrijpen. We nemen Hannah Ahrendt, een monument van de filosofie, als uitgangspunt. Haar onderscheid tussen arbeid, werk en handelen wordt de basis voor een filosofische rondleiding doorheen het denken van de mens over de mens in relatie tot de wereld. Twee andere vrouwelijke denkers functioneren daarbij als wegwijzers. Enerzijds is er Elaine Scarry’s filosofie over pijn en schoonheid. Zij stelt de vraag of er een verband is tussen die twee, en tussen die twee en de relatie tot de wereld. Anderzijds is er Susanne K. Langer‘s kunstfilosofie die vertrekt vanuit de idee van levende vorm. Door deze  drie denkers in contact te brengen met elkaar, opent zich een opmerkelijk filosofisch veld om onze relatie met de wereld opnieuw te denken”, aldus de inleiding tot een absoluut boeiende avond die vooral aanzette tot verkenning van de werken van deze vrouwen.

www.christophevaneecke.be

%d bloggers liken dit: