How to Love | Intimiteit | Legendarische zenboeddhistmonnik en leraar Thich Nhat Hanh over “Interzijn” | Brain Pickings

9200000015511660Bij Brain Pickings ontdekte ik onlangs hoe Maria Popova Thich Nhat Hanhs boekje FidelityHow to love – naar het Nederlands vertaald als Intimiteit voor BBNC uitgevers, Amersfoort, 2013 – voorstelde als een must read. Een advies dat ik alleen maar kan onderschrijven. Het is een kleinood van mindfulness-lering. Ik wil in dit verband meteen ook melding maken van de Stichting Leven in Aandacht. Zij bevordert studie en beoefening van het boeddhisme, met name in de traditie van zenleraar Thich Nhat Hanh, Vietnamese zenmonnik, in het Nederlandse taalgebied.

Wat betekent liefde precies? We hebben er definities aan gegeven; we hebben haar psychologisch onderzocht en beschreven in filosofische context; we hebben er zelfs een wiskundige formule voor bedacht. En toch, iedereen die ooit van ganser harte deze sprong in vertrouwen heeft genomen, weet dat de liefde een mysterie blijft – misschien hét mysterie van de menselijke ervaring. Leren om te voldoen aan dit mysterie met de volle authenticiteit van ons wezen – ervoor opkomen met de absolute helderheid van intentie – dat is de dans van het leven. Dat is wat de legendarische Vietnamese Zen Boeddhistische monnik, leraar, en vredesactivist Thich Nhat Hanh (b 11 oktober 1926.) onderzoekt in How to LoveIntimiteit – een dunne, eenvoudig geformuleerde verzameling van zijn onmetelijk wijze inzichten over het meest complexe en meest lonende menselijk potentieel.

Immers, volgens de algemene praktijk van boeddhistische leringen dient Nhat Hanh gedestilleerde infusies van helderheid toe, duidelijkheidshalve gebruik makend van eenvoudige taal en metaforen die de meest elementaire zorgen van de ziel vatten. Een actieve inzet is de belangrijkste vereiste zonder te bezwijken voor het Westers pathologisch cynisme, ons gebrekkig mechanisme van zelfbescherming  dat gemakkelijk alles wat oprecht en waar is afdoet als simplistisch of naïef – zelfs als, of juist omdat we weten dat alle waarheid en oprechtheid juist eenvoudig is op grond van haar waarheids- en oprechtheidskarakter. (vertaling, BK)

What does love mean, exactly? We have applied to it our finest definitions; we have examined its psychology and outlined it in philosophical frameworks; we have even devised a mathematical formula for attaining it. And yet anyone who has ever taken this wholehearted leap of faith knows that love remains a mystery — perhaps the mystery of the human experience.Learning to meet this mystery with the full realness of our being — to show up for it with absolute clarity of intention — is the dance of life.That’s what legendary Vietnamese Zen Buddhist monk, teacher, and peace activist Thich Nhat Hanh (b. October 11, 1926) explores in How to Love (public library) — a slim, simply worded collection of his immeasurably wise insights on the most complex and most rewarding human potentiality.Indeed, in accordance with the general praxis of Buddhist teachings, Nhat Hanh delivers distilled infusions of clarity, using elementary language and metaphor to address the most elemental concerns of the soul. To receive his teachings one must make an active commitment not to succumb to the Western pathology of cynicism, our flawed self-protection mechanism that readily dismisses anything sincere and true as simplistic or naïve — even if, or precisely because, we know that all real truth and sincerity are simple by virtue of being true and sincere.*

How to Love: Legendary Zen Buddhist Teacher Thich Nhat Hanh on Mastering the Art of “Interbeing” | Brain Pickings.

The Valkyries – De beschermengel (Paulo Coelho)**

Ik waarde door de bibliotheek en vroeg me af welke boeken ik  zou meenemen. Ik was met geen bepaalde auteur of titel in mijn hoofd binnengestapt. Het werd De beschermengel (1992) van  Paulo Coelho. Zijn boeken lezen als een trein. Hij weet het menselijke alledaagse, het doodgewone vaak  op een magisch niveau te tillen. Zo ook  in deze roman die beweert gebaseerd te zijn op autobiografische feiten. Je moet wel new age-jargon accepteren, er achter komen wat het volgen van de Traditie betekent en je niet storen aan geromantiseerde mythologische, religieuze en spirituele symboliek en metaforiek. Je hebt vaak de indruk: dit is een verhaal voor ingewijden. Bij Paulo Coelho is het aardse mythisch en vice versa, gefascineerd als hij is door wat in de wereldziel tussen hemel en aarde beweegt.

In deze roman trekt de hoofdpersoon Paulo, op advies van z’n meester J. , veertig dagen de Mojave-woestijn van New Mexico in om z’n beschermengel te ontmoeten. Z’n vrouw Chris staat erop hem, overigens tegen z’n zin, te vergezellen. In de woestijn ontmoeten ze de Walkuren, een groep vrouwen op motorbikes. Paulo heeft als magiër alle rituelen van de Traditie gevolgd en wil nu z’n beschermengel ontmoeten. Na de confrontatie met Vahalla, een Walkure, die hem door z’n levenscrisis en angsten loodst,  vindt hij de moed om alleen naar Glorieta Canyon te trekken en er te wachten op de verschijning van z’n beschermengel. Paulo krijgt er een visioen en er wordt hem een tekst gedicteerd of beter in herinnering gebracht. Het is een bijzonder krachtige en wonderlijke ervaring. Tegelijk met de  spirituele gebeurtenissen gedurende deze veertig dagen, gebeurt er ook iets met de relatie tussen hem en z’n vrouw.

We maken steeds kapot wat ons lief is/Allemaal doen we dat, weet dat wel;/Sommigen doen het met een bittere blik/Anderen met een vleiend woord;/Lafaards doen het met een kus,/De moedigen met het zwaard. (Oscar Wilde)

Paulo moest leren wat hem lief was – zijn werk- te accepteren. Zijn geestelijke begeleider raadt hem aan zich terug te trekken en hij realiseert meteen één van z’n dromen: een veertigdaagse zoektocht in de Mojave-woestijn (1988), het begin van een succesrijke schrijverscarrière.

 

%d bloggers liken dit: