Waarom zou ons leven in evenwicht moeten zijn ? | prof. Ignaas Devisch | VAM

Over een pleidooi voor mateloos leven

We werken minder maar we hebben meer te doen. We hebben meer vrije tijd maar we slapen minder. Terwijl we klagen over de drukte, de gejaagdheid en de toename van burn-out, plannen we onze weekends vol met activiteiten. Kortom, we slagen er niet in om niets te doen, rusteloze wezens als we zijn. Of we rusten uit om daarna nog harder voort te doen.

Wie denkt dat alleen wij daarmee worstelen, heeft het verkeerd voor. Al eeuwenlang zoeken we een uitweg voor een probleem dat we zelf opzoeken: een gevuld leven waaruit het maximum is gehaald. Willen we begrijpen waarom wij vandaag worstelen met een gebrek aan tijd, dan moeten we beseffen dat het zoeken naar meer evenwicht in ons drukke leven, nooit de oplossing kan zijn, maar eerder een deel van het probleem. Zo niet valt nooit te verklaren waarom we verder doen met iets waarover we voortdurend klagen.

Daarom deze prangende vraag: hoe kan het nu dat we zeuren over onrust en ons tegelijk geen leven zonder tijdsdruk kunnen voorstellen? Als het dan toch zo hemels druk is, waarom slagen we er niet in niets te doen? Wie of wat houdt ons tegen? Welke complexe structuur is hier aan het werk? Over deze vragen ging de voordracht met als centrale thema’s: onrust, rusteloosheid en drukte, over verveling en niets doen. bron: Vlaamse Academici Mechelen

Waarom zou een goed leven een leven in evenwicht moeten zijn, vraagt Ignaas Devisch zich af. De observatie van de actualiteit toont ons dat we het te druk hebben en tegelijk ook die drukte blijken nodig te hebben. Wat zeggen de meeste analyses hierover? Het neoliberalisme wordt als schuldige aangehaald: een andere economie zou het probleem van de kaart helpen. Ook de iphone en de smartphone worden met de vinger gewezen en er bestaan talloze pleidooien voor ‘verlangzaming’ en trager leven.

Een blik in de geschiedenis leert ons echter dat het probleem niet nieuw is. In de 14de eeuw al werden de bronnen van rusteloosheid bij het ontstaan van de moderne samenleving gezocht. Modernisering ging hand in hand met versnelling; Hartmut Rosa, in de literatuur wel eens de ‘onthaastingsgoeroe’ genoemd, stelt dat we een explosie van ‘Weltopinionen’ beleven en te weinig tijd hebben om ze allemaal te benutten. Er is een samengaan van rusteloosheid en tegelijk een weglopen van verveling. Zelfs in 1893 Schreef Wilhelm Erb al ‘uber die wachsende Nervosität unserer Zeit’. En de moderne mens, zo werd onderzocht, slaapt gemiddeld anderhalf uur minder dan 150 jaar geleden.

De analyse van prof. Devisch komt hierop neer: de onrust wordt veroorzaakt door de natuurlijke drive in onszelf en de economie heeft die onrust versterkt maar niet de rusteloosheid op zich, die blijkt van alle tijden. We slagen er gewoon niet in niets te doen en daar is niets mis mee. Rusteloosheid is een bron van leven.

Als we even kijken naar dieper liggende processen dan kunnen deze drie worden aangehaald: versnelling, secularisatie en individualisering. Het time is money-principe is erg belangrijk: het kan nooit snel genoeg gaan maar het is niet het enige proces. Er is ook de verder schrijdende secularisatie die volgens Marianne Grönemeyer ‘das Leben als letzte Gelegenheit’ ziet. Modern leven wordt een leven zonder het perspectief van een hiernamaals. De dood komt voor het moderne individu ‘chronisch te vroeg’. Leven is dus maximaal alles benutten. In de moderne samenleving is goed leven alles uit het leven halen. En een derde proces, bestaat erin dat we minder werken maar steeds meer te doen hebben; individu zijn is constant aan jezelf werken. Ontevredenheid met onszelf zorgt ervoor dat drukte en onrust constant aanwezig zijn.

Bestaat er een remedie? Is de tijd zelf in handen nemen de oplossing?
We leven slechts één keer. Leven is dynamiek, beweging en rusteloosheid. Het is blij zijn met onze niet aflatende energie. Waarom zou er een evenwicht moeten zijn? Een mateloos leven is een leven met de drijfkracht, de wil om iets van dat leven te maken, zo besluit prof. Devisch zijn betoog.

Een interessante filosofische benadering van onze drukke, steeds snellere moderne samenleving die aantoonde dat onze rusteloosheid niet per se problematisch hoeft te zijn; dat mateloos leven in ieders bereik ligt en gelukkig kan maken, denkend aan o.a. Stéphan Hessels Indignez-vous! en escapee en D Day-veteraan  Bernard Jordan.

Ignaas Devisch (1970) is professor in filosofie, medische filosofie en ethiek. Hij werkt als filosoof aan de Universiteit Gent en de Arteveldehogeschool en publiceert en spreekt regelmatig in binnen-en buitenland. Hij was 5 jaar gastonderzoeker aan Radboud Universiteit van Nijmegen. Begin 2016 verscheen bij De Bezige Bij zijn boek Rusteloosheid: pleidooi voor een mateloos leven. Zijn onderzoek gaat vooral uit naar vraagstukken over autonomie en verantwoordelijkheid in de gezondheidszorg.

België verovert 11 medailles in Rio: “Een fantastische editie”

Dikke proficiat voor deze dappere dames en heren

Belgisch Paralympisch Team 2016 – foto: paralympic.be

Ons land heeft de voorbije dagen op de Paralympische Spelen in Rio de Janeiro 11 medailles behaald. “De atleten hebben uitstekend werk geleverd”, klinkt het bij het Belgisch Paralympisch Comité (BPC). “We hopen dat de atleten met hun prestaties de Belgische maatschappij kunnen inspireren.”

De Belgische selectie reisde naar Rio de Janeiro af met een duidelijk doel: 8 medailles veroveren op de Paralympische Spelen. Maar de Belgische atleten hebben zichzelf overtroffen en kunnen met 11 medailles in hun koffer terugkeren naar Brussel.

“Deze editie was fantastisch”, verklaarde Anne d’Ieteren, voorzitster van het Belgisch Paralympisch Comité, nadat de laatste Belgische sporter in actie was gekomen. “Voor België was dit absoluut een positieve editie.”

“Onze officiële doelstelling was 8 medailles, maar aan de staf had ik gezegd dat ik meer dan 10 medailles wou. De atleten hebben uitstekend werk geleverd. Vrijdag behaalden we zelfs 4 medailles op 1 dag. Dat hadden we nog niet meegemaakt.”

De Spelen in Rio zijn voor de Belgen de meest succesvolle editie in 16 jaar. “Maar je mag geen vergelijking maken met de periode voor Sydney 2000. Toen waren er enorm veel categorieën.”

“Uiteindelijk zijn er nieuwe klassen gekomen. Soms lijken die categorieën niet rechtvaardig, maar we mogen die niet in vraag stellen. De indeling is er gekomen op basis van ernstige wetenschappelijke studies.”

“Onophoudelijke inzet, positieve sfeer en professionalisering”

“Drie factoren hebben bijgedragen tot dit succes”, verklaart delegatieleider Olek Kazimirowski. “Er is de onophoudelijke inzet van alle atleten, hun ouders en de staf gedurende de voorbije jaren.”

“Ten tweede zijn we erin geslaagd om een positieve sfeer te creëren in het paralympisch dorp. Maar ook de professionalisering van de structuren is een belangrijke factor. Het BPC, Parantee en Ligue Handisport Francophone hebben goed samengewerkt. Voor Tokio willen we absoluut voortdoen met die professionalisering.”

“We hopen dat de atleten met hun prestaties de Belgische maatschappij kunnen inspireren en dat mensen hierdoor anders kijken naar een persoon met een handicap. Maar we hebben nog een hele weg af te leggen.”

Overzicht van de 11 Belgische medailles in Rio de Janeiro

  • Goud (5): rolstoelatleet Peter Genyn (2x), tafeltennissers Laurens Devos en Florian Van Acker, amazone Michèle George
  • Zilver (3): wielrenner Kris Bosmans, rolstoelatlete Marieke Vervoort en amazone Michèle George
  • Brons (3): rolstoeltennisser Joachim Gérard, rolstoelatlete Marieke Vervoort en het handbiketrio Jean-François Deberg, Christophe Hindricq en Jonas Van de Steene

bron: sporza.be

Eupen (B), hoofdstad van de Duitstalige Gemeenschap

Een verkennende luswandeling door de bovenstad

Grenz -Echo in een voormalige lakenkoopmanswoning aan de Marktplatz – foto: frie peeters

Toen Eupen voor het eerst in 1213 vernoemd werd, behoorde het toe aan het kleine Groothertogdom Limburg (Limbourg); na de Slag bij Worringen (1288) komt Limburg bij het Hertogdom Brabant en deelt het gedurende meer dan 500 jaar de wisselende geschiedenis van Brabant en van wat later België zal worden. De heersers in Brabant waren: Bourgondië vanaf 1387, Oostenrijk vanaf 1477, Spanje vanaf 1555, opnieuw Oostenrijk vanaf 1714 en Frankrijk vanaf 1794. Met de nederlaag van Napoleon in Waterloo en het daaropvolgende Congres van Wenen (1814-1815) werd het voormalige Hertogdom Limburg verdeeld waarbij het oostelijke deel (met Eupen) aan Pruisen werd toebedeeld. Met het Verdrag van Versailles (1919-1920), dat WO I afsloot, werd de staatsgrens opnieuw naar het oosten verlegd. Op die manier werd het oostelijke deel van het voormalige Hertogdom Limburg Belgisch grondgebied, met een korte Duitse inname van mei 1940 tot september 1944. Eupen bezit nog talrijke goed bewaarde koopmanswoningen uit de 18de eeuw. Deze gebouwen getuigen van de economische welvaart die de stad heeft gekend dankzij de wereldwijde expansie van de bloeiende lakennijverheid.

Der Clown: das Wahrzeichen des Eupener Karnevals – foto: frie peeters

Wie Eupen zegt zegt natuurlijk ook carnaval. Vermoedelijk is het carnaval in Eupen zo oud als Eupen zelf. In 1696 was er de eerste juiste berichtgeving over het driedaags feest. Sinds de 19de eeuw oriënteerde het carnaval van Eupen zich op de gebruiken van het naburige Rijnland. De eerste bij akte vastgestelde Rosenmontagstoet met gekostumeerde groepen vond plaats in 1884. Maar pas vanaf 1948 startte het carnaval met jaarlijks georganiseerde Kappensitzungen, een Prinsenstoet en de Rosenmontagstoet.  Het Clown-standbeeld, symbool van het Eupense carnaval, draagt hier het uniform van het Eupener Knabenchor omdat zij op 25/09 in de Sint-Niklaaskerk hun concert geven.

Eupen is ook de hoofdstad van de Duitstalige Gemeenschap en telt 18.032 inwoners. In het noorden en het westen wordt zij door weilanden omgeven, in het oosten en het zuiden liggen stadsbossen en het Hertogenwoud. Merkwaardig is het feit dat de stad in twee delen is verdeeld: enerzijds in de bovenstad, die in een breed, uitspringend dal ligt, en anderzijds de benedenstad, die zich aan de oevers van de Vesder en Hill gevestigd heeft. Terwijl de benedenstad met haar oude stadsgedeelte, zich uitstrekt aan het Hertogenwoud en de terreinen van de kabelfabrieken aan de Vesder, wordt de bovenstad als inkoop- en handelsstad bestempeld. Deze wandeling gaat door de bovenstad.

Bron: Eupense luswandeling door de bovenstad – Recreatieve wandelroute | RouteYou

Doornroosje nog niet helemaal wakker gekust

Over de ontdekking van een stukje DG Kulturerbe

Kastanjedreef – Knoppenburg, Neudorf (B) – foto: frie peeters

Op weg van Raeren naar Eupen via de Neustraße, stopte ik even in buurtschap Neudorf, waar zich volgens de toeristische gids nog een burcht bevond. Groot was mijn verbazing toen ik de lange kastanjedreef inliep en er zich een  aard sprookjesslot  aan het gebladerte onttrok, omgeven langs de zuidwestelijke zijde door weidse landerijen. De oorspronkelijke naam was “Hof auf der Heyde”, maar het gebouw dat in de 16de eeuw ontstond, dankt zijn huidige naam aan de twee knopvormige uientorens, die later werden toegevoegd.

Schloss Knoppenburg (noordwestzijde), Neudorf (B) – foto frie peeters

Het imposante slot is in u-vorm gebouwd: een hoofdgebouw geflankeerd door bijgebouwen met twee grote hoektorens (zwiebeltürme) en twee kleine entreetorens. Er werd blijkbaar een eigenaar gevonden die het goed een nieuwe toekomst wil geven. Maar de restauratiepremies  worden niet zomaar toegekend. Het heeft vaak veel voeten in de aarde voor een monument de status ‘beschermd’ krijgt,  terwijl monumenten niet alleen fascinerende verhalen te vertellen hebben maar ook de levende getuigen zijn van de geschiedenis. In het geval van Knoppenburg kregen zowel gebouw als landschap die status toegekend. Het middelste gebouw, het herenhuis (19de eeuw) in classicistische stijl, kreeg sinds 2010 een grondige renovatie. De zijvleugels (16de eeuw) moeten blijkbaar nog even op hun beurt wachten. Het hele domein is 46 ha groot en omgeven door prachtige natuur. Een mooie gelegenheid om bij  verdere deskundige restauratie de verbeelding aan het werk te laten en ons misschien éénmaal per jaar even binnen te laten gluren om te bewonderen hoe de eigenaar zijn schone slaapster  weer wakker wist te kussen.

Schloss Knoppenburg (zuidwestzijde), Neudorf (B) – foto: frie peeters

De eeuwenoude ‘Töpferei’ van Raeren

Over een pittoresk dorp, de pottenbakkerij en de geneugten van het pure landleven.

Raeren (B) – foto: frie peeters

De geografische ligging van Raeren wordt bepaald door het Hertogenwoud in het zuidoosten van het grondgebied van de gemeente. Het Hertogenwoud vormt zelf de noordoostelijke rand van het beschermd natuurgebied de “Hoge Venen”. Ook op het grondgebied van de gemeente Raeren vinden we enkele delen van dit voor Europa unieke hoogveengebied. Geologisch gezien behoren de dorpen Hauset en Eynatten tot het “Land van Herve” en moeten we Raeren veeleer onderbrengen bij het “Ardens Massief”.

Raeren (B), buurtschap Born – foto: frie peeters

Het weidelandschap tussen de verschillende dorpen wordt gekenmerkt door heggen en de beken Iter, Periol en Göhl, die zich doorheen het landschap slingeren. Vooral in Raeren is nog duidelijk de vroegere structuur met buurtschappen van het uitgestrekte dorp met zijn verspreide bewoning te zien. Tussen de vroegere nederzettingen lopen talrijke, goed onderhouden voetpaden, die voor een snelle en gemakkelijke wandelverbinding zorgen. Die veldwegen worden vandaag als wandelpaden gebruikt. De verbindingswegen zijn voor het grootste deel bebouwd, maar bieden op veel plaatsen een mooi uitzicht op het achterliggende, heuvelachtige weidelandschap.

Keramiekmarkt – Raeren (B) – foto: frie peeters

Elk jaar vindt er gedurende het tweede weekend van september (het Open Monumentenweekend ) aan de burcht – tevens Töpfereimuseum – een grootse EU-regio Keramiekmarkt plaats.

Töpfereimuseum – Raeren (B) – foto: frie peeters

De Burcht, Huis Zahle Pohl en het gebied tot de Mühlenstraße behoren tot het buurtschap Born; het vormde de oorsprong van Raeren, eigenlijk “Alt Raeren”. Van de in totaal 28 pottenbakkers die hier leefden, woonden er ten tijde van de hoogconjunctuur van de pottenbakkerij, in Born alleen al 10.

Avondstemming bij de B&B met zicht op Raeren (B) – foto: frie peeters

 

Bron: Recreatieve wandelroute: Raerense luswandeling ‘Rund um Born’

 

Polderpoëzie die klinkt als een polyfoon koor | Jochen Kienbaum

Naar aanleiding  van de Frankfurter Buchmesse van 19-23 oktober waar  Nederland en Vlaanderen dit jaar gastland zijn, een recensie over een poëziebundel Polderpoesie op de website lustauflesen.de:

Polderpoesie – Eine Anthologie, die auf poetisches Neuland führt

Deze bloemlezing is spannend en intens. Polderpoëzie toont een generatie van jonge dichters en schrijvers die de traditie en de vorm van de poëzie van oudere collega’s niet afwijst of demoniseert, maar kalm en relaxed opneemt wat nuttig is, en liggen laat, wat niet geschikt is. Om een omwenteling van de Vlaamse en Nederlandse poëzie was en is het hen niet te doen. Zelfbewust wordt een eigen ontwikkelingslijn uitgezet. Deze teksten zijn spannend,  werelds, poëtisch, verrassend en meertalig.

De recensent haalt een quote van literatuurwetenschapper en dichter Geert Buelens aan om het poëzielandschap van het begin van de 21ste eeuw in onze contreien  te typeren:

Poëzie is een mondeling en digitaal medium geworden. Cultuur is gereoraliseerd. Youtube is uitgegroeid tot een literaire instelling. Dit creëert nieuwe mogelijkheden. Poëzie verbindt zich met het internet, de social media en virtuele technologieën.

In de bundel een gedicht van Els Moors (Poperinge, 1976)

wenn die blätter in den bäumen
zu etwas wie herbst verknöchern ist er der mann
an der bar in einer hand ein glas
in der anderen die zigarette
ohne hoffnung gerettet zu werden
er sagt liebe ist glückseligkeit
mit der wir das heute vervollkommnen
ein haus ohne hausrat
schatten und fledermäuse
stürzen sich ununterbrochen
auf dich nur deine füße
sind noch schnell genug um in schiefen
und gefährlichen kurven
von dir weg zu fliegen

Els Moors (übersetzt von Stefan Wieczorek)

In Polderpoesie  worden 21 auteurs opgenomen die ‘klinken als een polyfoon koor’, aldus de recensent. De geselecteerden, bijna de helft vrouwen, zijn niet ouder dan 40, het attribuut ‘jonge poëzie’ past dus.

Wetenschap, filosofie, religie en de zin van het leven

Over theologie, evolutiebiologie en ethologie

Gisteren zag ik darwinist Dirk Draulans in De Afspraak een lans breken voor de bescherming van de oostelijke gorilla, de grootste mensaap die op de Rode Lijst (de barometer van het leven) van de IUCN staat als seriously endangered. Ook in De Afspraak, Hermes Sanctorum. Hij stapte uit zijn partij Groen! Hij wil het debat over onverdoofd slachten door het Vlaamse parlement eindelijk beslecht zien. Van De Standaard-correspondent voor de moslims in België, Ruben Mooijman, vernemen we dan weer dat ‘Elektro-narcose ook halal’ is en dat de moslims ervan overtuigd zijn dat hun religieuze traditie het dierenwelzijn niet in de weg moet staan. Dierenwelzijn in het ruime kader van de bescherming van het leven, noopt Draulans een filosofisch standpunt in te nemen en het darwinistisch-wetenschappelijke standpunt van het recht van de sterkste te verlaten.

Vandaag botste ik bij mijn ochtendlijke leesronde op een interview van het Duitse tijdschrift Stern met evolutiebioloog en bekende atheïst Richard Dawkins. Religie versus wetenschap of wetenschap die volgens de kritieken te veel religie wordt. Dawkins werd onlangs het slachtoffer van een beroerte. Hij praat in het bijwijlen grappige interview over de grillen van de natuur, kravatten met wrattenzwijnen en de zin van het leven. Enkele fragmenten:

Professor Dawkins, Sie hatten vor Wochen einen Schlaganfall. Wie hat der sich auf Ihr Leben ausgewirkt?

Ich weine häufiger als sonst. Musik von Schubert oder Lyrik haben mich schon immer zu Tränen gerührt. Aber seit dem Schlaganfall ist es schlimmer geworden. Ich habe gerade erst eine Einladung zu einem Lyrik-Festival abgesagt, weil ich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auf der Bühne geweint hätte.

Wie kann man junge Menschen davon abbringen, Glaubensfanatiker zu werden?

Meine Methode ist vielleicht nicht die erfolgreichste: Ich versuche schlicht, mit sachlichen Argumenten zu überzeugen. Ich würde ihnen zeigen, wie man überprüft, ob etwas wahr ist, all das wissenschaftliche Rüstzeug: Statistik, Logik, Wahrscheinlichkeitslehre, Doppelblind-Vergleichsstudien. Wie vermeide ich es, meinen eigenen Vorurteilen aufzusitzen, statt Beweise wahrzunehmen? Es gibt Techniken, die verhindern, dass man sich selbst etwas vormacht. Wir Menschen lassen uns so leicht etwas vormachen. Ich treffe allerdings selten religiöse Fanatiker, wenn ich wissenschaftliche Vorträge halte, und die Fragen von Kreationisten basieren meistens auf einer erstaunlich naiven Vorstellung von Wissenschaft. Mit solchen Leuten habe ich leichtes Spiel. Das sind schlicht und einfach Ignoranten.

Wenn da kein Gott ist, welchen Trost gibt es in diesem ewigen Daseinskampf?

Es gibt vielleicht keinen! Aber das ändert nichts an der Realität. Viele Menschen denken, dass eine Illusion wahr sein muss, nur weil sie tröstend wirken kann. Aber es gibt keinen Grund, warum wir getröstet werden sollten. Das Universum ist uns keinen Trost schuldig. Vielleicht ist alles so schlimm, wie wir befürchten. Aber ich glaube das nicht. Wir finden Trost im Umgang mit anderen Menschen, der Liebe zu unseren Mitmenschen. Jemanden in den Arm zu nehmen, das tröstet, und es funktioniert. Wir sind Herdentiere.

Sind Sie zerstreut, oder tragen Sie absichtlich verschiedenfarbige Socken?

Socken haben, anders als Schuhe, keine Achsensymmetrie. Sie können einen linken Schuh nicht einfach rechts tragen, während das bei Socken kein Problem ist. Mir scheint es eine ungeheure Zeitverschwendung, jeden Morgen nach zusammengehörigen Socken zu suchen. Deshalb greife ich einfach in die Schublade und ziehe zwei eindeutig verschiedene heraus, damit es nicht wie ein Versehen aussieht. Außerdem verfängt das gut bei Frauen, denn es stimuliert den Mutterinstinkt.

Auch mit Ihren handbemalten Krawatten setzen Sie modische Akzente. Auf einem Empfang im Buckingham Palace trugen Sie einen mit Warzenschweinen dekorierten Schlips.

Die Queen war nicht amüsiert. Sie fragte mich: “Warum haben Sie so hässliche Tiere auf Ihrer Krawatte?” Ein Binder mit Corgi-Motiv hätte ihr sicher besser gefallen. Ich habe ihr geantwortet: “Majestät, wenn schon die Tiere hässlich sind, wie viel größer ist dann die Kunst, eine so schöne Krawatte zu machen?”

Warum hat die Kuh vier Beine und der Melkschemel drei?

Solche Fragen stellen wir in Oxford Studienbewerbern, um zu sehen, wie schlagfertig sie mit solchen Problemen umgehen. Ich habe mir noch nie darüber Gedanken gemacht.

So leicht kommen Sie jetzt nicht davon.

Also gut: Der Melkschemel muss nicht laufen, sondern braucht lediglich genug Beine, um sicher zu stehen, wenn man darauf sitzt. Zwei wären zu wenig, vier wären unökonomisch, außerdem müssen vier Beine alle dieselbe Länge haben, sonst würde der Schemel wackeln. Die Kuh hingegen wäre mit drei Beinen nicht so gut beraten, denn sie muss herumlaufen und vor Freßfeinden fliehen.

Die Kuh hat es im Überlebenskampf noch leicht im Vergleich zu den armen Schmetterlingsraupen, die von Schlupfwespen gelähmt werden, um als lebendiger Nahrungsvorrat für den Wespennachwuchs zu dienen. Ist die Evolutionsgeschichte eine Horrorstory?

Ja, die Natur kann grausam sein. Das Beispiel der von Ihnen erwähnten Schlupfwespe Ichneumonidae schockierte auch Darwin und ließ ihn an der Existenz eines wohlwollenden Schöpfergottes zweifeln. Darwin erkannte, dass die Grausamkeit ein essenzieller Bestandteil der natürlichen Auslese ist. Die Schönheit einer fliehenden Gazelle ist das Ergebnis zahlloser Generationen von Gazellen, die ihrem Jäger nicht entkamen und grausam getötet wurden. Wir können das bedauern, aber wir können nichts daran ändern

Was ist dann der Sinn des Lebens?

In biologischer Hinsicht ist das die Bewahrung der DNA, der genetischen Information von einer Generation zur nächsten. Aber für den Einzelnen ist der Sinn des Lebens, was immer er daraus macht. Sie können Bücher schreiben, Musik komponieren, eine Familie gründen: Sie selbst entscheiden über den Sinn Ihres Lebens.

Het volledige interview lezen in Stern

Een uurtje debat atheïst versus christen: Richard Dawkins versus Kardinaal George Pell (Australië) – 2013

%d bloggers liken dit: