Muziek en beeld: een symbiose | prof. dr. Mark Delaere | VAM

Beelden verwijzen doorgaans naar de werkelijkheid, tonen meestal niet. Bovendien kan je muziek beluisteren met de ogen toe. Op het eerste gezicht lijken muziek en beeld elkaar dus uit te sluiten. Tijdens deze lezing presenteerde prof. Delaere desondanks een typologie van vruchtbare relaties tussen muziek en beeld. De voorbeelden komen uit de klassieke muziek, in de ruime betekenis van het woord (van de middeleeuwen tot vandaag).

Voorbeeld van Augenmusik in hartvorm in het liefdeslied ‘Belle, Bonne, Sage’ van Baude Cordier, Franse componist en harpspeler uit de vroegrenaissance – bron: wikipedia

Achtereenvolgens besprak prof. Delaere de beelddimensie van partituren, de opera als multimediale kunstvorm, het fenomeen van de synesthesie in de muzieknotatie, de programmamuziek als verbinding van muziek met een buitenmuzikale werkelijkheid zoals in de Moldau van Bedřich Smetana (1824-1884) of  Pictures at an Exhibition van  Modest Mussorgski (1839-1881), het concert als totaalervaring en enkele nieuwe ontwikkelingen in de muziek sinds 1950 zoals het instrumentaal theater, het gebruik van bewegingssensoren, de combinatie van muziek met video, en de zogenaamde live video.

Aan de hand van een heldere en goed gedocumenteerde presentatie werden we door de geschiedenis van het verband tussen muziek en beeld geleid en geconfronteerd met toch wel erg verrassende nieuwigheden. Een samenvatting van de voordracht met literatuursuggesties vindt u hier .

Mark Delaere (°Brussel, 1958) is gewoon hoogleraar Musicologie aan de KU Leuven. Hij studeerde musicologie en filosofie aan de Leuvense universiteit, en notenleer, harmonie, contrapunt, klarinet en kamermuziek aan de Koninklijke Muziekconservatoria van Antwerpen en Brussel. In 1988 promoveerde hij tot doctor in de musicologie en doceerde in Berlijn, Philadelphia en Los Angeles. Prof. Delaere onderzoekt en doceert over muziek uit de 20ste en 21ste eeuw, en probeert daarbij historische, muziekanalytische, esthetische en muziektheoretische aspecten op elkaar te betrekken. Hij was gedurende 20 jaar artistiek directeur van het Festival van Vlaanderen Vlaams-Brabant.

 

Levens tegen levens | Laurence Vielle | Dichter des Vaderlands

Levens tegen levens

vind je echt dat dit kan / ? /
12 / sans-papiers /
tegenover
200 gewapende agenten 20 politiebusjes 10 honden 1 helikopter /
oog / in / oog /
gepantserde / gezichten / tegenover / sans-papiers /gezichten /
12 vreedzame / mensen / niet de terroristen / voor wie /
de zware artillerie / mijn jouw onze stad / doet daveren /
nee
12
mannen / in de zachte nacht / uit bed gesleurd /
men rukt hun deur los / men rukt hun povere wortel uit / die ze trachten te poten / in grond mijn jouw onze grond / door dik en dun / geschonden schuiloord / men rukt hun uitgemergelde gezicht af / dat ze proberen vast te leggen / op papier / om vrij / te leven /
12 / vergrendeld / in gesloten centra /
sombere tijden
ik denk aan de sombere tijden / die mijn ouders hebben gekend / waarvan ze hoopten dat ik ze /
nooit / zou kennen
wat is dit land / waar ik jij leven / waar wij leven /
een schreeuw
we moeten schreeuwen / nee / dat niet
levens
tegen levens
schreeuwen voor de levens
dat het de kinderen
van mijn land bezeert
de lucht van mijn land
het hart van mijn land
mijn taal stottert in de sombere tijden
waar van de ruimte tussen mensen
slechts zielloos kwijl overblijft
van welk land ben ik de dichter
ik vertel het je morgen wel
het land waar ik van droom
maar zeker heel zeker
niet dit land

*

Laurence Vielle, Dichter des Vaderlands
Vertaald door het Vertalerscollectief van Passa Porta (2016)

De feiten waarnaar het gedicht verwijst: Enorme politiemacht ontruimt kraakpand in Molenbeek.

Literature from the Low Countries

Collects all articles about literature from the Low Countries Yearbook

The Low Countries – Arts and Society in Flanders and the Netherlands is an English-language yearbook on the culture of the Low Countries. It covers literature, the arts, general societal issues and relations between the English and Dutch-speaking worlds. A very attractive book that showcases the diversity and vitality of Flemish and Dutch culture to the rest of the world. Find out more about the yearbook here.

For the Frankfurt Book Fair 2016 the publisher of the yearbook, the Flemish-Dutch institution Ons Erfdeel, embarked on an ambitious new project. Not only does the 24th edition (published in April 2016) have present-day Dutch-language literature as its central theme, all articles about Flemish and Dutch authors featured in the previous 23 editions of the yearbook are now assembled on this website. Over 400 texts on the best-known, most interesting writers of Flanders and the Netherlands, but also on promising young talents. Feel free to browse!

Bron: Literature from the Low Countries